კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

15 ივნისი, 2017
45/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათია ბექოშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№277528)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
45/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452697)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
45/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გაგა გომიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443946)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
45/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან გომიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466819)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
45/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგო მაღალოვსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1113554625)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
45/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯემალ პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451992)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
45/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454449)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
45/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერი ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461723)
წარადგენს: კობა კობაური,
45/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ ქერაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441911)
წარადგენს: კობა კობაური,
45/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კოლია მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451561)
წარადგენს: კობა კობაური,
45/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451572)
წარადგენს: კობა კობაური,
45/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჭაბუკი არჩვაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2342281)
წარადგენს: კობა კობაური,
45/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაგული ცერცვაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5079103)
წარადგენს: კობა კობაური,
45/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ნადირაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№9011794)
წარადგენს: კობა კობაური,
45/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლატავრა ჯაბანაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2519439)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
45/16
ზეპირი მოსმენა ,,გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ.“ (აბ.№3518640, 3519943,3518642,3233680,3518643,3518650,3518649, 3518652 და 3518644)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
45/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იოსებ ჯარიაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“ (აბ.№3462397)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
45/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აეშაჰ ხალაფ ოგლაჰ ოგლაჰსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№756131814)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
45/19
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ქინგს ინნ"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№756043063) (გადმოტანილია 9.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
45/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი სიხარულიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1569047)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
45/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია გახუტაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№123394)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
45/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მალხაზ გეფერიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№414577)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
45/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როზა ბაქრაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№190046)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
45/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარია კორნოუხოვასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№100267)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
45/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კლიმენტი ქავთარაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№270190)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
45/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯუბი კაზალიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451151)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
45/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არჩილ ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440921)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
45/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იამზე ქავთარაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468775)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
45/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454655)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
45/30
„ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის #10 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
45/31
„ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის #10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
45/32
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე უჩა ტაბატაძის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
45/33
,,ზეპირი მოსმენა სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
45/34
შპს ,,უნიმედი სამცხესა“ და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: ტრისტან ბენაშვილი,
45/35
,,მოქალაქე დიმიტრი გორგაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადების შესახებ." (აბ.№752747052)(გადმოტანილია 9.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
45/36
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის საპროგნოზო ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2016 წლის 22 სექტემბრის #64/8 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: ნათია ქამუშაძე,
45/37
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“ საკითხი.
წარადგენს: ტრისტან ბენაშვილი,
45/38
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,