კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 ივნისი, 2017
47/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა აბრამიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№100213)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ დაუშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№461784)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ვეშაგურსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№576896)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თენგიზ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451388)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ბაზალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458773)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - თამარ და დოდო ბაძგარაძეებსა და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3103687385)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თენგიზ ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112469549)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451743)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დარეჯან ზვიადაძესა და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3100836824)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა კორხიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447234)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იამზე მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451776)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444377)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ფაჯიშვილი-აბაზაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464305)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოლომონ ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452675)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯუანშერ თათულაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№201511)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგო მაღალოვსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1113554625) (გადმოტანილია 15.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნატო ჩხაიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1225105)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
47/18
,,ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე იოსებ ლომთათიძის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მოტხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნონა მეურმიშვილს, გაიოზ კოშუაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№124378)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი საღირაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№500200)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკა ხატიაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№216561)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ჰენრი დოლიძეს, თინათინ დიდავასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№540235)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეო ხუსკივაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№401965)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლუხუმ გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448941)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვიქტორ სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454666)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441557)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452061)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№111247962)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა შიოლაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447804)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ილო შიოლაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443800)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალია ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464065)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447519)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453153)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლილი წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451446)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარია კორნოუხოვასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№100267) (გადმოტანილია 15.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარ პეილივანიანსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№754232533 (0500862)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
47/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა კობახიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№753650536 (2823500)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
47/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რობერტ ბუნტურსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№751233856 (1493850)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
47/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ბერიანიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3040165)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
47/40
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,საუკუნესა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№751113243)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
47/41
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ლონდონ სკვერსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№751053711)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
47/42
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ევროპასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№751051110)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
47/43
ზეპირი მოსმენა სს ,,თელასის" მიერ ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიის პირობების დარღვევის გამო დაჯარიმების შესახებ.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
47/44
„ახალი მომხმარებლის ვილაიათ იუსიფოვის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
47/45
„ახალი მომხმარებლის მურთუზალ აბასოვის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
47/46
„ახალი მომხმარებლის შპს „ნდს“-ს კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
47/47
შპს „სანიტარის“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
47/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსი დავითაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457408)
წარადგენს: კობა კობაური,
47/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი საბაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443888)
წარადგენს: კობა კობაური,
47/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დევიკო ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441170)
წარადგენს: კობა კობაური,
47/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ აქიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452005)
წარადგენს: კობა კობაური,
47/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112462871)
წარადგენს: კობა კობაური,
47/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან დავითაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464189)
წარადგენს: კობა კობაური,
47/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ფირანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465124)
წარადგენს: კობა კობაური,
47/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაზიკო მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463257)
წარადგენს: კობა კობაური,
47/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცეზარ მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№11124633075)
წარადგენს: კობა კობაური,
47/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დათო გომიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442193)
წარადგენს: კობა კობაური,
47/58
ზედპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან შიხაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
47/59
ზეპირი მოსმენა შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის" ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
47/60
ზეპირი მოსმენა ქ. ლაგოდეხში არსებული გაუმართავი წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ".
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
47/61
„ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის #10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." (გადმოტანილია 15.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
47/62
შპს ,,უნიმედი სამცხესა“ და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 15.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ტრისტან ბენაშვილი,
47/63
,,შპს ,,ქინგს ინნ"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.№756043063) (გადმოტანილია 9.06.2017 და 15.06.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
47/64
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“ საკითხი.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
47/65
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112462325)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/66
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450797)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/67
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441205)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/68
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გულო ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443628)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/69
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არჩილ გიგაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445686)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/70
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ფირუზ სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448008)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/71
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466886)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/72
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ასმათ ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112470600)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/73
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450797)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/74
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456145)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/75
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელგუჯა ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440248)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/76
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მზია ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447405)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/77
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვასილ ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448031)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/78
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარეხ ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467638)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/79
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არსენა ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444801)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/80
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მედიკო გიგაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466216)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/81
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460879 და №1112451527)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/82
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეჟან გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444297)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/83
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456566)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/84
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450899)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/85
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448360)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/86
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიამ გომიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448337)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/87
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელბერდ ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112459785)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/88
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გენადი ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112459796)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/89
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხვიჩა ბუჩუკურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460733)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/90
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პავლე წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449806)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/91
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441751)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/92
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449691)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/93
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯაბა ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452642)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/94
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ სეთურიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463689)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/95
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯუმბერ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453233)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/96
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვიქტორ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442887)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/97
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ყამარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444754)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/98
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო კაზალიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448008)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/99
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თალიკო კაზალიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467499)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/100
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პავლე კვირჭიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445971)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/101
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ ნარიმანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458385)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/102
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანული კვირჭიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464214)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/103
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ნარიმანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456043)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/104
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელბერდ ბადაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455097)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/105
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რეზო ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443423)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/106
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაატა ნარიმანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440088)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/107
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თემურ ქირიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444710)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/108
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აფროსა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№11124119050)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/109
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახაბერ ჯანუყაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450398)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/110
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარა ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461881)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/111
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დათო ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453108)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/112
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციური ქავთარაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467876)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/113
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მურად ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463918)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/114
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი ეფხოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452414)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/115
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციალა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467217)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/116
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციცინო ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458476)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/117
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი გიგაურსადა შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454370)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/118
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452608)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/119
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერიკო კაზალიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441045)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/120
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვარდიკო ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№11124456873)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/121
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვანო წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441740)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/122
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ქირიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448428)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/123
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა თამაზიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451297)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/124
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სიმა გოკოევსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442683)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/125
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441090)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/126
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაატა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441591)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/127
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ინგა ქაწაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450309)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/128
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოფიო ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455484)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/129
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეჟან ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466795)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/130
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441842)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/131
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირინე ჩაბაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453698)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/132
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446870)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/133
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალერიან გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442217)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/134
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დალი ჯანუყაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466089)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/135
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტრისტან ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450797)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/136
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანული ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468888)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/137
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვანო ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455075)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/138
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანთიმოზ ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468720)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/139
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451297)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/140
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448122)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/141
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448565)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/142
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჟუჟუნა ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450617)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/143
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარუსა ბუჩუკურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460722)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/144
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა სეთურიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450797)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/145
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცუცა სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461949)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/146
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არჩილ სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458307)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/147
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467796)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/148
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კარლო ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445960)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/149
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468138)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/150
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა ეფხოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452506)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/151
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოდერძი ეფხოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468617)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/152
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455509)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/153
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ყამარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448224)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/154
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466820)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/155
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ეფხოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445210)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/156
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გუგული ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112470358
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/157
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცარო ნარიმანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№11124452948)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/158
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453881)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/159
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450797)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/160
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსი თექთურმანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449895)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/161
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი აქიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447007)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/162
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯორჯ ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455907)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/163
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანასტასია დვალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112469377)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/164
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციალა ბაზალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468689)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/165
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443913)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/166
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ყაზბეგ წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451117)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/167
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გერმან ფაჯიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444550)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/168
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458728)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/169
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე ჩიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112462085)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/170
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციცინო ბუჩუკურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460993)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/171
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446448)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/172
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოდერძი არაბულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442821)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/173
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეჟან გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448918)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/174
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449190)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/175
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სპარტაკ ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449327)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/176
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე საველი მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463155)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/177
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451925)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/178
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბაკურ ყამარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454289)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/179
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვეფხია ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455280)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/180
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454290)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/181
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454564)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/182
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არჩილ სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452573)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/183
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვეფხია მირაქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447859)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/184
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბესიკ ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454837)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/185
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ქირიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449704)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/186
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ჩაბაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450719)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/187
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ ბაზალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453017)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/188
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პავლე ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441283)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/189
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სონა ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112458988)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/190
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112443172)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/191
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112445551)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/192
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112451696)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/193
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რამაზ ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112443036)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/194
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112447893)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/195
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112446596)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/196
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ჩაბაკაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112457670)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/197
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112442843)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/198
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ჩოჩიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №11124457453)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/199
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როლანდ კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112464511)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/200
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როლანდ გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112450731)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/201
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112448656)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/202
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა შიოლაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112466831)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/203
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112443764)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/204
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანზორ ქერაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112457716)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/205
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112453313)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/206
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცირა ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112467854)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/207
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ჭიალაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112451037)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/208
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზეზვა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112457099)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/209
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112445631)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/210
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112448097)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/211
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარეხ გომიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112460711)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/212
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიგო გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112450753)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/213
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანული თედიაშვილ-ვალიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112455111)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/214
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვანო ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1112466831)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/215
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ჩემი სახლსა"-სა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
47/216
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
47/217
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,