კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

29 ივნისი, 2017
48/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო გოგიბერიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№300463)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯულიეტა დრიაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№417409)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - როენა ნაკაიძესა, გივი მაღრაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№224580)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - თამაზ ჭელიძეს, ნინო ნაცვლიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№196488)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446255)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დემურ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457783)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერი ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467240)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450537)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447121)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არჩილ გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451059)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნადეჟდა ზაგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112470381)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა თექთურმანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468058
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხვიჩა თექთურმანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468069)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა კორხიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445470)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ კორხიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112469413)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარ კორხიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449522)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451981)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მინდია პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454815)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარ პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465486)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როინ საღინაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468902)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457909)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი ყამარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443241)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თომა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457512)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461654)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
48/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ ლიპარტიანსა და სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
48/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვარლამ შავგულიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3484946)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
48/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ასლანიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№752632980 (№2418725)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
48/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნონა გეთიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№751619060 (№1050622)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
48/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ მეტრეველსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№751486560 (№3685550)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
48/30
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ლაიქსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№755449256)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
48/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან გედიანიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3562725)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
48/32
,,სადავო საკითხების განხილვის პროცედურული წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 10 მარტის №15/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: მალხაზ ძიძიკაშვილი,
48/33
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე სევდინ მაილოვის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
48/34
ზეპირი მოსმენა მოქალაქეებს მზისადარ სარაჯიშვილს, გურამ ჯაშს (აბ.№124378) და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
48/35
ზეპირი მოსმენა შპს „ლევიკოს“ (აბ.№2100167982) და სს „საქორგგაზსს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
48/36
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე თამაზ ალიბეგაშვილსა (აბ.№1112456032) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
48/37
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე მიხეილ მილორავასა (აბ.№1112461621) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
48/38
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გიორგი ღუდუშაურსა (აბ.№1112448202) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
48/39
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე რამაზი ღუდუშაურსა (აბ.№1112463963) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
48/40
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გელა ყამარაულსა (აბ.№1112448100) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
48/41
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე ცირა ჩაბაიძესა (აბ.№1112456203) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
48/42
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე ჟუჟუნა ჩოფიკაშვილსა (აბ.№1112466524) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
48/43
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე ვიქტორ წამალაიძესა (აბ.№1112453142) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
48/44
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გურამ წიკლაურსა (აბ.№1112454201) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
48/45
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე ელგუჯა ხუციშვილსა (აბ.№1112461961) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
48/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი საღირაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№500200) (გადმოტანილია 22.06.25017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
48/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკა ხატიაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№216561) (გადმოტანილია 22.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
48/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ჰენრი დოლიძეს, თინათინ დიდავასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№540235) (გადმოტანილია 22.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
48/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა ხუციშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№109374) (გადმოტანილია 9.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
48/50
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე ლილი ბადაშვილსა (აბ. N1112442024) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაურ ბულაშვილსა (აბ. N1112451311) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/52
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გულიკო ბუჩუკურსა (აბ. N1112465282) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/53
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გია გოდერძიშვილსა (აბ. N1112464080) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/54
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გოდერძი გოდერძიშვილსა (აბ. N1112447063) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/55
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე დავით გოდერძიშვილსა (აბ. N1112464691) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/56
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე იაგო გომიაშვილსა (აბ. N1112456715) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/57
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე ანზორ დავითაშვილსა (აბ. N1112455634) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/58
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე კონსტანტინე დავითაშვილსა (აბ. N1112463576) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/59
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე ციცინო დავითაშვილსა (აბ. N1112463543) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/60
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე იბრაგიმ ელიაძესა (აბ. N1112451765) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/61
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე ამირან მარსაგიშვილსა (აბ. N1112454438) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/62
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გელა მარსაგიშვილსა (აბ. N1112454416) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/63
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გივი მარსაგიშვილსა (აბ. N1112451594) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/64
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გოგი მარსაგიშვილსა (აბ. N1112445891) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/65
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე დავით მარსაგიშვილსა (აბ. N1112445061) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/66
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე პავლე მარსაგიშვილსა (აბ. N1112441421) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/67
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გოდერძი საბაურსა (აბ. N1112459718) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/68
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გიორგი ფიცხელაურსა (აბ. N1112441352) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/69
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გურამ ფიცხელაურსა (აბ. N1112446379) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/70
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე ავთანდილ ქერაშვილსა (აბ. N1112443708) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/71
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გიორგი ქერაშვილსა (აბ. N1112460755) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/72
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გია ქუქიშვილსა (აბ. N1112446313) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/73
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე დარეჯან ღუდუშაურსა (აბ. N1112441261) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/74
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე ლილი ჩაბაიძესა (აბ. N1112456806) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/75
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გუგული ხეთაგურსა (აბ. N1112453778) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/76
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე ზეინაბ ჭელიძესა (აბ. N142233) და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/77
ზეპირი მოსმენა შპს „ჩოპ შოფსა“ (აბ. N755966931) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/78
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 15 ივნისის N45/30 გადაწყვეტილებაში შესწორების შეტანის შესახებ”.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
48/79
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დეზდემონა მარსაგიშვილსა (აბ. N1112453687) და სს სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: კობა კობაური,
48/80
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია ხუციშვილსა (აბ. N1112468651) და სს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: კობა კობაური,
48/81
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაური ქუშაშვილსა (აბ. N1112457180) და სს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: კობა კობაური,
48/82
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა ქუშაშვილსა (აბ. N1112456862) და სს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: კობა კობაური,
48/83
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ემზარი ქუშაშვილსა (აბ. N1112457271) და სს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: კობა კობაური,
48/84
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციური მარსაგიშვილსა (აბ. N1112441819) და სს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: კობა კობაური,
48/85
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იზოლდა ქიზიყელაშვილსა (აბ. N1112465453) და სს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: კობა კობაური,
48/86
"მომსახურების კომერციული ხარისხის წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 25 ივლისის N13დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის-დადგენილების გამოსაცემად.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
48/87
„ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების გადავადების თაობაზე შპს ,„საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ მოთხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ“ კომისიის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №57/69 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
48/88
„ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების გადავადების თაობაზე შპს „რიცეულაჰესის“ მოთხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ კომისიის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №57/68 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
48/89
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან შიხაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“ (გადმოტანილია 22.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
48/90
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ჩემი სახლსა"-სა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
48/91
,,კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის №12 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესებში" ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარებულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 8 სექტემბრის №60/62 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
48/92
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
48/93
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
48/94
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
48/95
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,