კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

30 ივნისი, 2017
49/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ონისე საბაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458374)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანზორ ბაზალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447848)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეგლარ ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444594)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რაია პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№11124465306)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელბერდი პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445642)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარტია ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449817)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზვიად ბაზალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440168)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440464)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსუდან ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442013)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456997)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ეფხოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445185)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარ ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448907)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვლადიმერ ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450354)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456441)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444867)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ საბაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112462212)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჟულია ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453028)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ქისტაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461346)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა გიგაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455291)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№111245537)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერი წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464463)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457705)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453814)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაირა ქავთარაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112469082)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449931)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440191)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯუმბერ ქისტაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448985)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464986)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მედიკო კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442115)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალუდა ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453357)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ელიაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453368)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანონი გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460891)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსი გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449452)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოლღა ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448155)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა ჩაბაკაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454939)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა ბაზალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442650)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლუკა ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442672)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თენგიზ ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449076)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453084)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა მალანიასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445287)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციური ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458944)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შავხალ ქოჯურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446814)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზეზვა ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443207)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბონდო ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458502)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სპარტაკ ჩაბაკაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446643)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464101)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ფირანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452287)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელგუჯა ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450365)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოსო კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457749)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკა ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468014)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456098)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ივანე ჯანუყაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444641)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაატა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451812)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112459763)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი სეთურიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3100360693)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ ფხაკაძესა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1410154042)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ბოკუჩავასა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0410111100)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსი დევრისაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1639597)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რევაზ ჯიქიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3995831)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/60
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო აფციაურსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4073497)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/61
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან ლომიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4724686)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/62
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლაშა კვინიკაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5035099)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/63
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი ბუთხუზსა და სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№701415355)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/64
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურა ჩითინაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3101400001)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/65
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ შიუკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№003100435909)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/66
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ფანოზიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3101878770)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/67
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ალადაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3101328876)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/68
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იოსებ კაკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3101401386)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/69
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სიმონ გელაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №3462675)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/70
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან შვანგირაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №3036900)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/71
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვილერი გიორხელიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №3022931)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/72
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგო კაციტაძესა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1211080031)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/73
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არჩილ თვალავაძესა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1210194382)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/74
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ კევლიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1140303)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/75
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463439)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/76
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როზა ქისტაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448747)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/77
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445620)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/78
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა მირაქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447860)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/79
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447132)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/80
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციცო გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444015)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/81
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442694)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/82
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450924)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/83
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციალა ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453745)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/84
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455690)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/85
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირმა ბუჩუკურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112459887)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/86
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაყვალა გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465408)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/87
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბორის მოსკოვჩენკოსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453905)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/88
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანასტასია ეფხოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442364)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/89
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თენგიზ მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448667)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/90
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცოტნე ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455554)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/91
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა მალანიასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440750)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/92
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457293)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/93
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445824)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/94
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ ფირანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456189)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/95
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რობიზონ გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455612)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/96
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რამაზ კობიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443991)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/97
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ეფხოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468229)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/98
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448462)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/99
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449839)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/100
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზალინა მამიევასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461244)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/101
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ევგენია ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463861)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/102
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458591)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/103
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი ჩოჩიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468456)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/104
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბაჩუკი ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443150)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/105
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯუმბერ ნარიმანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448747)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/106
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აზა დვალიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447735)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/107
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444311)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/108
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455930)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/109
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბიძინა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451128)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/110
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452711)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/111
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441385)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/112
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ სეთურიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463736)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/113
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალიკო ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453596)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/114
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლამარა ქირიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452174)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/115
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453563)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/116
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460948)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/117
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვასილ კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442605)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/118
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი საბაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443571)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/119
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443218)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/120
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარ წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448963)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/121
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სტეფანე ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452835)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/122
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ონისე ფაჯიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443504)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/123
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგო გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441615)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/124
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458227)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/125
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი კობიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443662)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/126
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა ჯამარჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451300)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/127
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერი ჩიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451093)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/128
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452298)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/129
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ ფირანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442854)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/130
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ კაზალიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441385)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/131
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დათო დვალიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441762)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/132
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანზორ გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455883)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/133
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვანო მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441385)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/134
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვანო კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452891)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/135
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445584)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/136
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თორნიკე ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451607)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/137
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457339)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/138
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლაშა ფირანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456511)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/139
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460982)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/140
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451060)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/141
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელგუჯა ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461186)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/142
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445378)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/143
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსუდან ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443684)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/144
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო ქაწაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461803)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/145
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცეზარ გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456418)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/146
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ქავთარაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440099)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/147
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რაფიელ შიოლაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460185)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/148
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გენადი მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454223)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/149
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454917)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/150
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ,,ირა გაგაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3100176735)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
49/151
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. (სს ,,ხრამჰესი 1"-სთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
49/152
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. (სს ,,ხრამჰესი-2"-სთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
49/153
ზეპირი მოსმენა შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის" ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის შესახებ."(გადმოტანილია 22.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
49/154
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო გოგიბერიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№300463) (გადმოტანილია 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/155
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - როენა ნაკაიძეს, გივი მაღრაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№224580) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/156
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446255) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/157
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დემურ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457783) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/158
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერი ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467240) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/159
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450537) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/160
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447121) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/161
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არჩილ გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451059) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/162
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნადეჟდა ზაგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112470381) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/163
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა თექთურმანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468058) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/164
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხვიჩა თექთურმანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468069) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/165
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა კორხიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445470) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/166
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ კორხიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112469413) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/167
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარ კორხიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449522) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/168
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451981) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/169
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მინდია პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454815) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/170
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარ პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465486) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/171
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როინ საღინაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468902) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/172
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457909) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/173
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი ყამარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443241) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/174
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თომა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457512) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/175
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461654) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/176
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ მეტრეველსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446255) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
49/177
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ლაიქსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№755449256) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
49/178
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან გედიანიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3562725) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
49/179
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე სევდინ მაილოვის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
49/180
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ლევიკოსა" და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2100167982) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/181
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456032) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/182
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ მილორავასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461621) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/183
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448202) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/184
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რამაზი ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463963) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/185
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ყამარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448100) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/186
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცირა ჩაბაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456203) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/187
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჟუჟუნა ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466524) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/188
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვიქტორ წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453142) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/189
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454201) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/190
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელგუჯა ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461961) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/191
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლილი ბადაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442024) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/192
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაურ ბულაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451311) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/193
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გულიკო ბუჩუკურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465282) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/194
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464080) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/195
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოდერძი გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447063) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/196
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464691) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/197
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო გომიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456715) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/198
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანზორ დავითაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455634) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/199
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კონსტანტინე დავითაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463576) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/200
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციცინო დავითაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463543) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/201
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იბრაგიმ ელიაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451765) (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/202
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე ამირან მარსაგიშვილსა (აბ. N1112454438) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/203
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გელა მარსაგიშვილსა (აბ. N1112454416) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/204
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გივი მარსაგიშვილსა (აბ. N1112451594) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/205
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გოგი მარსაგიშვილსა (აბ. N1112445891) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/206
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე დავით მარსაგიშვილსა (აბ. N1112445061) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/207
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე პავლე მარსაგიშვილსა (აბ. N1112441421) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/208
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გოდერძი საბაურსა (აბ. N1112459718) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/209
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გიორგი ფიცხელაურსა (აბ. N1112441352) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/210
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გურამ ფიცხელაურსა (აბ. N1112446379) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/211
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე ავთანდილ ქერაშვილსა (აბ. N1112443708) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/212
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გიორგი ქერაშვილსა (აბ. N1112460755) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/213
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გია ქუქიშვილსა (აბ. N1112446313) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/214
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე დარეჯან ღუდუშაურსა (აბ. N1112441261) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/215
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე ლილი ჩაბაიძესა (აბ. N1112456806) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/216
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გუგული ხეთაგურსა (აბ. N1112453778) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/217
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 15 ივნისის N45/30 გადაწყვეტილებაში შესწორების შეტანის შესახებ”.(გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/218
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დეზდემონა მარსაგიშვილსა (აბ. N1112453687) და სს სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: კობა კობაური,
49/219
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია ხუციშვილსა (აბ. N1112468651) და სს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: კობა კობაური,
49/220
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაური ქუშაშვილსა (აბ. N1112457180) და სს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: კობა კობაური,
49/221
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა ქუშაშვილსა (აბ. N1112456862) და სს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: კობა კობაური,
49/222
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ემზარი ქუშაშვილსა (აბ. N1112457271) და სს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: კობა კობაური,
49/223
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციური მარსაგიშვილსა (აბ. N1112441819) და სს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: კობა კობაური,
49/224
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იზოლდა ქიზიყელაშვილსა (აბ. N1112465453) და სს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: კობა კობაური,
49/225
,,კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის №12 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესებში" ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარებულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 8 სექტემბრის №60/62 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."(გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
49/226
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.(გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
49/227
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ.(გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
49/228
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.(გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
49/229
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.(გადმოტანილის 29.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,