კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

12 ივნისი, 2017
44/1
„სს „კახეთის ენერგოდისტრიბუციის“ რეგულირებადი აქტივების ღირებულების ერთიანი პროცედურებითა და მეთოდით დადგენის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 7 ოქტომბრის №66/29 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
წარადგენს: ლია გვაზავა,
44/2
ზეპირი მოსმენა შპს „დი-ვი-ეს“-ის მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობის შესახებ." (გადმოტანილია 9.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,