კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

14 ივლისი, 2017
52/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ გიორგაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2450412)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანჟელა ტუმანოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5790879)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როსტომ პოღოსოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1646357)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გალინა მესტვირიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2065801)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მალხაზ შარაშენიძესადა სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3724802)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბაგრატ ლონდარიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1577332)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზინა ქურდაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2645007)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცისანა სილოგავა-დემინაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0059162)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნონა გრძელიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1681148)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ჯაფარიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0521527)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ დავოიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1732423)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იასონ კაცელაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5195086)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ სტეფანიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2505587)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა ალავიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2423425)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ბერაიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0903776)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ბეჟაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2437232)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაატა სიხარულიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2065678)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა სონღულაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2848967)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი ღლონტსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2319985)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაირა ტუხაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1639347)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანი გიორგაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0112906)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ ჭრელაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0465320)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია ასრათაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2225407)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ასია კაკალაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0059000)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციცინო ჩხეტიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4915970)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზოია მიციკოვასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2550162)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი დავითაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2663870)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ევგენია იაშაგიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2298221)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი გოგოლიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0819181)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა ბაღდავაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2393537)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანი სადუნიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0148879)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი აუშტროვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0859155)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ მანძულაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2303395)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცეზარ ქაშაკაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1331400)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ბუაჩიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0187817)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო კუჭავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1625682)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ კოხტაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2461650)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლაშა კვინიკაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5035099) (გადმოტანილია 30.06.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იბერი ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457022)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ჩოჯიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441192)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციალა ქავთარაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466728)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გაბრიელ გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463428)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448974)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერი სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448315)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გულნარა წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461825)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა ბაზალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453847)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444399)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441125)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444457)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როზა ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444162)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გუგული ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466864)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარა ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445846)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ჭიალაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446790)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450434)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ ბაზალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440317)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაირა სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451435)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449715)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451457)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსი ბუჩუკურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442455)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/60
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაატა ქერაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112459707)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/61
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეჟან წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461643)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/62
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გუგუა ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456942)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/63
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგო ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449010)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/64
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაზი სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444093)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/65
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელგუჯა სისაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444505)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/66
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443321)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/67
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მინდია ყამარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463008)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/68
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გენადი ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442466)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/69
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა ჩაბაკაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445562)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/70
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა ვარდაშოვსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463667)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/71
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზეზვა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441671)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/72
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზეზვა ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112469594)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/73
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ვარძუკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443070)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/74
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვინგელი ქავთარაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468150)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/75
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეგლარ მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463235)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/76
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლენა პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452469)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/77
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463974)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/78
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444402)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/79
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რაფი სულიაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449394)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/80
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453518)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/81
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაილი სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455257)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/82
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441147)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/83
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ ჩოჩიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449156)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/84
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449646)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/85
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442570)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/86
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი შადურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442251)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/87
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453552)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/88
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია ქერაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456009)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/89
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რემი კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461039)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/90
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსუდან თავართქილაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467650)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/91
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვასილ ქოჯურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452551)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/92
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაირა ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448703)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/93
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ვარძუკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454461
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/94
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467488)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/95
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბადრი მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463224)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/96
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რომან მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446949)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/97
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466158)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/98
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რემი ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455473)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/99
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ყამარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444765)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/100
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა სულთანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468899)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/101
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიამ ქაწაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465545)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/102
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454928)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/103
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449292)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/104
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელენა ბეროზაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464292)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/105
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაურ ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457658)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/106
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463144)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/107
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453983)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/108
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440124)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/109
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცოტნე სულთანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461357)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/110
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელეონორა მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461379)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/111
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გუგუა მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440282)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/112
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450548)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/113
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456748)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/114
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ფშაველა ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463827)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/115
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბესიკ გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451969)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/116
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453972)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/117
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იმედა ქერაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441604)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/118
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიანა ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441250)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/119
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444195)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/120
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიზა ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458819)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/121
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112469618)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/122
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ კურკუმულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449338)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/123
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ ჩიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451184)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/124
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხვიჩა სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458283)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/125
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიამ ნარიმანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468332)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/126
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციალა ქერაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460595)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/127
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443332)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/128
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მზია ჩაჩანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112469732)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/129
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ჯანუყაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465157)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/130
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოფიო ზაგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464156)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/131
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452562)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/132
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რევაზ მოსკოვჩენკოსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442876)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/133
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბიძინა ქავთარაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451845)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/134
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444812)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/135
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯაბა ფაჯიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443252)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/136
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა ჯავახიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464544)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/137
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ფაჯიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450230)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/138
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აჩიკო ეფხოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455521)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/139
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელგუჯა ყამარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112462939)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/140
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარ ჩაბაკაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458660)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/141
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მზია ბერიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467832)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/142
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ბერიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4893011)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/143
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალიკო გალდავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2673985)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/144
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როზა ჭანტურიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0082840)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/145
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112449748)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/146
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კარლო ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112466922)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/147
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მორის კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112461028)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/148
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მურად ელიაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112446006)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/149
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბაკო ბუჩუკურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112459843)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/150
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინათინ ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112442080)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/151
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დემურ კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112457738)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/152
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვანო გომიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112442262)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/153
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი თამაზიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112461552)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/154
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112467466)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/155
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112449737)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/156
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მზია ნაცვლიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112466717)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/157
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვლადიმერ ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112446563)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/158
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112444322)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/159
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ბუჩუკურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112444231)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/160
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რომან წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112464054)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/161
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელგუჯა ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112449613)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/162
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუბენ სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112469253)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/163
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაყვალა ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112461142)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/164
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112454405)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/165
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოდერძი ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112448883)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/166
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რევაზ გიგაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112457168)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/167
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსი სეთურიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112443833)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/168
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე ჯღუნიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112470198)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/169
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანზორ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112457681)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/170
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ონისე სეთურიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112443822)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/171
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112451468)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/172
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112461836)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/173
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბიძინა მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112451787)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/174
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანული ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112455770)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/175
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112463097)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/176
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვეფხო ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112442126)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/177
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიული ქისტაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112462063)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/178
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112462611)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/179
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაატა ჩოჩიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112470314)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/180
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ქემაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112470223)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/181
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მირზა წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112456555)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/182
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112461017)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/183
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირმა ხაბელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №1112468343)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/184
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათია მაისურაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
52/185
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ბაგოს" ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ." (გადმოტანილია 13.07.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
52/186
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ფრონტერა რისორსიზ ჯორჯია კორპორეიშენის ფილიალი საქართველოში" ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ." (გადმოტანილია 13.07.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,