კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

20 ივლისი, 2017
56/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანატოლი სლივკოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №1457006)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
56/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამალია ფაჩულიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №4776987)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
56/3
,,ახალი მომხმარებლის (შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
56/4
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,აქსის გრუპსა“ და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
56/5
,,ახალი მომხმარებლის მოქალაქე ნუნუ ბუჩუკურის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
56/6
,,ახალი მომხმარებლის მოქალაქე ნათია გიორგობიანის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,თელასის" მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
56/7
,,ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების" დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" კომისიის დადგენილების პროექტის დამტკიცება.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
56/8
,,ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესების" დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." კომისიის დადგენილების პროექტის დამტკიცება.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
56/9
,,სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების" დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." კომისიის დადგენილების პროექტის დამტკიცება.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
56/10
„მომარაგების საიმედოობის წესების“ დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის, დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
56/11
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ქსელის წესებში" ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
56/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დემურ სამხარაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№251469)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არტურ კაპანოვსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№249984)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი შანიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№162549)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446507)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458067)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვენერა კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440534)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/18
ზეპირი მოსმენა "მოქალაქე ვლადიმერ კობაიძესა და შპს "სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ №1112440590)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ონისე მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445276)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუბენ მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452481)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დიმიტრი სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457000)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ნათელა სუჯაშვილს (აბ. №1112445005, ლალი სუჯაშვილსა (აბ. №1112461701),მაყვალა ყამარაული (1112461701) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბესიკ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448929)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455246)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რაფიელ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445254)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112470427)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452185)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465578)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465589)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464737)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როსტომ ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445528)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსუდან ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112459570)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვასილ ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451446)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440705)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112470427)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455623)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელენა არაბულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112470369)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ აქიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№111246017)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450263)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449430)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პავლე გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456112)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ფრიდონ გომიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451286)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დათო დავითაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457102)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლოლა დავითაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450183)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ ელიაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465512)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარ ელიაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465293)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეროსი ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449711)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როზა ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451402)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449555)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარა ვალიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468116)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლაშა ვალიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467843)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსი თურმანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467718)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446972)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პავლე მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446994)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაგული საბაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112469275)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441103)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სანდრო სეთურიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444527)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სიდო სეთურიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468833)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რიმა სულიაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446621)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/60
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტაისა სუჯაევასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112470132)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/61
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი კვირიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3101425497)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/62
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ვარდიაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№989835)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/63
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,კენსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№751095032)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/64
ზეპირი მოსმენა ,,ამხანაგობა ჩემი სახლი რობაქიძეზე" დამფუძვნებლის დავით მალანიასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ. (გადმოტანილია 13.07.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/65
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ჯი საფლაის" ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ." (გადმოტანილია 13.07.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
56/66
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის საპროგნოზო ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2016 წლის 22 სექტემბრის #64/8 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: ალექსანდრე ქობულაძე,
56/67
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,