კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

21 ივლისი, 2017
57/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გერმან ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464383)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციალა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448769)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463188)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447688)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალიკო ვალიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448417)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოსო მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449474)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბესიკ წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443138)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453288)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454735)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ ეფხოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447531)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იორამ ჯამარჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452345)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442273)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440783)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზვიად ვარძუკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454109)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ დავითაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440932)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვერა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441396)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი ჯამარჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451322)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ეფხოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448521)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თენგიზ მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449485)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბიძინა ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442558)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერი წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450651)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იური ფაჯიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448144)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვიქტორ წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451106)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457022)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441410)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სვეტლანა ბადაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464394)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/27
ზეპირი მოსმენა "მოქალაქე გურამ ქუშაშვილსა და შპს "სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.№1112468593)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
57/28
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,აქსის გრუპსა“ და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.(გადმოტანილია 20.07.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
57/29
,,ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების" დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" კომისიის დადგენილების პროექტის დამტკიცება. (გადმოტანილია 20.07.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
57/30
,,ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესების" დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." კომისიის დადგენილების პროექტის დამტკიცება.(გადმოტანილია 20.07.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
57/31
,,სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების" დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." კომისიის დადგენილების პროექტის დამტკიცება. (გადმოტანილია 20.07.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
57/32
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ქსელის წესებში" ცვლილების შეტანის შესახებ." (გადმოტანილია 20.07.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
57/33
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის – დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ელეონორა ლაგვილავა,