კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

3 აგვისტო, 2017
60/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ახალკაცისა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2340979)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
60/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელიონორა ჭილაიასა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№753495540(0066644))
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
60/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინათინ დევსურაშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№751824080 (1854247))
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
60/4
ზეპირი მოსმენა ,,სს მრეწვრკინიგზასა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№751117172)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
60/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანა კვერნაძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№753139351(1070539))
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
60/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აშოტ არუთინიანსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№753792110(0677869))
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
60/7
ზეპირი მოსმენა ,,სსიპ ქალაქ გურჯაანის N1 საჯარო სკოლასა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3020569)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
60/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გევორქ კაზანჯიანსა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3071348)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
60/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლეო მაწკეპლაძესა და შპს „ყაზტრასნგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№197956)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ქოჩიაშვილსა და შპს „ყაზტრასნგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№334808)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაალ ხაზალიასა და შპს „ყაზტრასნგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№479802)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ნიკოლაიშვილსა და შპს „ყაზტრასნგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№197610)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მზია თურმანიძესა და შპს „ყაზტრასნგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№211042)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიამ გიგაურსა და სს „საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№3102695679)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა კობაიძესა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112461040)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გერმან ხეთაგურსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112441513)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან დავითაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112463532)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელგუჯა გოგბაიძესა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112453825)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბელა ბადაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112470278)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა ხულელიძესა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112469538)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია პაპაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112448690)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ხუციშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112442182)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გენადი ჩოფიკაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112467558)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ხართიშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112464748)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არმაზ სუჯაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112443387)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოლეგ პოტაპოვსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112468365)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ ხუციშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112452083)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლადიკო ფიცხელაურსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112463781)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანზორ ოძელაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2236761)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
60/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რევაზ გვაზავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1721257)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
60/31
ზეპირი მოსმენა ,,ამხანაგობა „ერთობასა“ და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1380008)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
60/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირინა გულდამაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0765381)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
60/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ედუარდ არაქელოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3196311)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
60/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მედინა ეივაზოვასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2368217)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
60/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გერონტი გიორბელიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3671583)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
60/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მალხაზ რუსტამოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4135830)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
60/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა ლურსმანაშვილსა და შპს „საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3101512153)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
60/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ლეკიაშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
60/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლაშა კვინიკაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5035099) (გადმოტანილია 14.07.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
60/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქებს, გიორგი დარსაძისა (აბ. №0200234) და გელა ჭუმბურიძის (აბ. №1200566) და შპს „ტაბას“ შორის არსებული დავის შესახებ“
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
60/41
შპს „წალკაგაზზე“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
60/42
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
60/43
„ახალი მომხმარებლის მოქალაქე გიორგი ტაბიძის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
60/44
„ახალი მომხმარებლის შპს „ევროპროდუქტის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
60/45
„ახალი მომხმარებლის შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
60/46
„ახალი მომხმარებლის ამხანაგობა „მე-2 დოლაბაურის ხევი N26“-ის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
60/47
„შპს „გეობულინვესტის“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
60/48
„შპს „ვილაჯეოს“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
60/49
„ახალი მომხმარებლის (შპს ,,DAR BUILDING“-ის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
60/50
„ახალი მომხმარებლის (შპს „ავიატორი+“) კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
60/51
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
60/52
„ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ეკო ჯგუფის“ კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
60/53
„ახალი მომხმარებლის (შპს ,,რვრ-სკი“-ს კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო- პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
60/54
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
60/55
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,