კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

17 აგვისტო, 2017
63/1
ზეპირი მოსმენა: „მოქალაქე თედო სახოკიასა და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ (№1742314).
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
63/2
ზეპირი მოსმენა: სს ,,თელასსა“ და მოქალაქე ალექსანდრე კანდელაკს (აბ. N2083587) შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
63/3
ზეპირი მოსმენა:სს ,,თელასსა“ და მოქალაქე თამარ ნიაზაშვილს (აბ. N1661008) შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
63/4
ზეპირი მოსმენა:მოქალაქე ეთერ ავსაჯანიშვილსა (აბ. №1112453006) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/5
ზეპირი მოსმენა: მოქალაე ნათელა ავსაჯანიშვილსა (აბ. №1112461197) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/6
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე გივი ალიბეგაშვილსა (აბ. №1112450866) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/7
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე ციცია აქიაშვილსა (აბ. №1112451004) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/8
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე მედეა ბუაძესა (აბ. №3102915185) და სს „საქორგგაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/9
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე ისმაილ ვარძუკაშვილსა (აბ. №1112464771) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/10
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე იოსებ კობაიძესა (აბ. №1112455224) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/11
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე ნათელა კობაიძესა (აბ. №1112461073) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/12
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე მარიამ ქაჩლიშვილსა (აბ. №205592) და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/13
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე კარლო ოდიშვილსა (აბ. №1112445960) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/14
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე სპარტაკ პაპიაშვილსა (აბ. №1112442137) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/15
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე დავით სალამაძესა (აბ. №382146) და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/16
ზეპირი მოსმენა: მოქალქე თამარ კაკაბაძესა (აბ. №197434) და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/17
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე მერაბ ფიცხელაურსა (აბ. №1112463792) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/18
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე ალექსანდრე ქარუმიძესა (აბ. №136830) და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/19
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე ნონა ქუქიშვილსა (აბ. №1112444037) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/20
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე ნაზი შიოლაშვილსა (აბ. №1112448792) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/21
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე ემიკო ჩქარეულსა (აბ. №1112446380) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/22
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე ლუხუმ ჩქარეულსა (აბ. №1112462600) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/23
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე რეზო წამალაიძესა (აბ. №1112464009) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/24
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე ლავრენტი წიკლაურსა (აბ. №1112466103) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/25
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე იორამ ხულელიძესა (აბ. №1112440373) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/26
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე ლევან ხულელიძესა (აბ. №1112446665) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/27
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე ანზორ ხუციშვილსა (აბ. №1112442206) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/28
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე ირმა ხუციშვილსა (აბ. №1112461847) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/29
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე მარეხი ჯანუყაშვილსა (აბ. №1112465168) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
63/30
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე ავთანდილ ფუტკარაძესა და შპს „ბათუმის წყალს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
63/31
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე ნუნუ სახვაძესა (აბ. N3265817) და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
63/32
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: რევაზ გერაძე,
63/33
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წარადგენს: რევაზ გერაძე,
63/34
„შპს „ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტის“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სალომე ჯანელიძე,
63/35
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე ნანული ხუჯაძის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სალომე ჯანელიძე,
63/36
ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე ციური ქორიძის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: სალომე ჯანელიძე,
63/37
ახალი მომხმარებლის, შპს „მობიტელის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ
წარადგენს: სალომე ჯანელიძე,
63/38
შპს „პრობლემური აქტივების ბიუროს“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: სალომე ჯანელიძე,
63/39
„ახალი მომხმარებლის, შპს „პრიმერა გოლფ ენდ რეზიდენცის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 10 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგიდან)
წარადგენს: სალომე ჯანელიძე,
63/40
„მომსახურების კომერციული ხარისხის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 25 ივლისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
63/41
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
63/42
„ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
63/43
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
63/44
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
63/45
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“ საკითხი.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,