კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

18 აგვისტო, 2017
64/1
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაცული წარმოების დაწყების თაობაზე (სს „თელასისთვის“ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
64/2
ზეპირი მოსმენა „სს „თელასის“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ“
წარადგენს: ლია გვაზავა,
64/3
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაცული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს „გარდაბნის თბოსადგურისთვის” გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით).
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია,
64/4
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაცული წარმოების დაწყების თაობაზე (სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის“ ელექტროენერგიის გადაცემის და დისპეტჩერიზაციის ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია,
64/5
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაცული წარმოების დაწყების თაობაზე (სს გეს „საქრუსენერგოსთვის“ ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია,
64/6
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაცული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს „ვარდნილჰესების კასკადისთვის“ ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია,
64/7
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე მამუკა დათიშვილის (აბ. N3278146) და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/8
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე ტაისა მაისურაძესა (აბ. N3091670) და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/9
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე ბიჭიკო კევლიშვილისა (აბ. N34853483775) და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/10
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე გიგია ლიქოკელსა (აბ. N3064905) და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/11
ზეპირი მოსმენა: მოქალაქე თეიმურაზ შაშიაშვილსა (აბ. N3063463) და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არჩილ ალიბეგაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112440157)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ყამარაულსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112458396)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა სეთურიძესა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112463703)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ალიბეგაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112441955)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ გელაძესა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112451071)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ფიცხელაურსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112449500)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა კობიაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112454392)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა ოდიშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112464474)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ჯამარჯაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112468387)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ჩქარეულსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112462597)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან სუჯაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112443003)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პავლე წიკლაურსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112470143)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნონა ჩაბაკაურსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112468935)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანჟელა ხულელიძესა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112451399)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაზიკო ღუდუშაურსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112458784)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ჩოფიკაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112443343)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ქაწაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112452389)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზვიად სუჯაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112454871)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თორღვა ბულაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112445993)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ გელაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112465420)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხვიჩა არგანაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112454531)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მზაღო ბუჩუკურსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112442035)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ ჩაბაკაურსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112455827)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა ჯიმშიტაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112465328)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო სისაურსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112451970)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა ჩქარეულსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112442718)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ემა ბიდაროვასა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112469128)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვანო ღუდუშაურსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112443401)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ქუქიშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112447358)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ინგა ფიცხელაური-ალიბეგაშვილისა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112451253)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანუჩარ გელაძისა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112460959)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვარლამ ხაიკაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112449189)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ფიცხელაურსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112454483)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ქუშაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112456613)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვეფხია მაისურაძესა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112450149)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა გოდერძიშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112449134)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნელი ნარიმანიძესა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112453335)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბიძინა წიკლაურსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112447041)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურიკო გომიაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112448213)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა დავითაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112463484)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ ავსაჯანიშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112448838)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი მარსაგიშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112452755)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბაგრატ ღუდუშაურსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112441944)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლონდა გიგაურსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112445675)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ ბუჩუკურსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112460083)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ხაიკაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112447553)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ქუქიშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112450376)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ქირიკაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112466465)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/60
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეჟან სამქანაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112442400)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/61
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ ფირანიშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112456178)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/62
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ჩაბაკაურსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112455838)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/63
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა სუჯაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№1112453073)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/64
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეჟან მათიაშვილსა და სს „კახეთის ენერგოდისტრიბუციას“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“(აბ.№700739880)
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,
64/65
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (გადმოტანილია 17.08.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: რევაზ გერაძე,