კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

7 სექტემბერი, 2017
66/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია ქარქუსაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №3481842)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოქსანა აკოფაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№0264298)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იზოლდა პეტრიაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№0061694)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჰასან ოსმანოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№2713415)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამბარცუმ აკოპოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№2342806)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დალი კანდელაკსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1640004)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ იმერლიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№2695818)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა ლებანიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№0178756)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იანა აივაზიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№0510520)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანოლი ღვინაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№0153407)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ლეკოსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№0610618)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვენერა გაგუასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№0856568)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თენგიზ გუგუშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№4885495)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/14
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ,,როლანდ ვეფხვაძესა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№3432707)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციალა შოთაევსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№2408237)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მედეა ქელბაქიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№3003966)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვასილ ბაინდურაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№0264298)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დიანა ლაღიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1573844)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო სხირტლაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1660321)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაქარია ჯადუგიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№2370936)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თემურ ლემონჯავასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№4653823)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როლანდ ჟამერაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№0177935)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვიოლეტა კაშიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№0534167)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ილია ზაქარეიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№2078423)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი მეტრველსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№2671086)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეონა ხელაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№2424905)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე კაზაროვასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№2652372)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა მეშველიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№2389285)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მცინარი ცარციძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№2268012)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ფრიდონ ლოთუაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№0178747)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ფრიდონ ლოთუაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№0263583)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მალინა ძამანაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№0264298)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დონარა გრიგორიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1502948)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანზორ რასოევსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№3933783)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/35
ზეპირი მოსმენა ამხანაგობა ,,კოსტავას 74"-სა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№4079419)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ შერმაზანაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№0611289)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112453482)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112446324)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაზიკო გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112464953)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზვიად ქოჯურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112452540)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112440885)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა ქაწაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112450285)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არსენ ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112455393)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლუდა კურკუმულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112452971)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მინდია ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112450172)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანული ქოჯურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112450968)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი კოპაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112461153)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დონარი წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112461927)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112445904)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112456931)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რეზო ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112454154)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნელი ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112444208)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალოდა ფირანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112440614)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112450504)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაირა სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112455747)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ონისე ჭიალაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112469856)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112452517)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ ფაჯიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112464349)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112449167)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/60
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბესიკ გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112453471)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/61
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზეზვა ელიაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112465534)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/62
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამურ ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112445540)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/63
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112444823)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/64
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანო ელოშვილი-კურკუმულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112457431)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/65
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა ჭიალაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112444970)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/66
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112454553)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/67
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯაბა ბაზალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112442422)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/68
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მზია ვარდიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112448781)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/69
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ფაჯიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112464327)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/70
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112442057)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/71
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დოდო ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112458513)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/72
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112456485)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/73
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა ელიაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112465260)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/74
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როზა ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112440829)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/75
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112458078)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/76
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112440545)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/77
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავსტრალი ფირანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112459605)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/78
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზვიად ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112444732)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/79
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112442239)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/80
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112466546)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/81
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112442809)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/82
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112449349)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/83
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანო ჩიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112465259)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/84
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი სულიაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112455235)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/85
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112461200)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/86
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იური ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112456920)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/87
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზვიად ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112467570)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/88
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხვიჩა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112441648)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/89
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელიკო ჭიალაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112446938)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/90
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ დავითაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112453120)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/91
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112451173)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/92
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112444106)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/93
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112456349)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/94
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112468003)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/95
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№001112450673)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/96
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112450980)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/97
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თომა ყამარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112459525)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/98
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანი ჯამარჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112462267)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/99
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლავრენტი ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112441933)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/100
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელიზბარ მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112463634)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/101
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112447154)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/102
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112448816)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/103
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხვიჩა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112452118)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/104
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალიკო ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112466671)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/105
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გულნარა ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112468081)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/106
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვლადიმერ ჩიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112449657)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/107
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზინა გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112455714)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/108
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დოდო ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112467126)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/109
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვისიკოსა ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112467525)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/110
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაალ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112446039)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/111
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციცია ქაწაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112467503)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/112
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეონა ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112447085)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/113
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112452528)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/114
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციცინო გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112456793)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/115
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რევაზ საბაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112442320)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/116
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112445868)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/117
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რამაზ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112468036)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/118
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიული ტატიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112582810)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/119
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოდერძი შერმადინსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112460562)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/120
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112452221)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/121
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ჩაბაკაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112454757)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/122
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯუმბერ ქერაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112448930)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/123
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112441568)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/124
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112467707)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/125
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანუჩარ მალანიასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112452766)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/126
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112458023)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/127
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვენერა სულიაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112458739)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/128
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაყვალა გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112452129)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/129
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112441626)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/130
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რომან ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№1112445481)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/131
,,ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. (შპს ,,ენერგოტრანსისთვის ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის დადგენის მიზნით.)
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია,
66/132
,,ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. (შპს ,,ენგურჰესისთვის" ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით.)
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია,
66/133
„წყალმომარაგების ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისთვის“ წყალმომარაგების ზღვრული (ზედა ზღვარი) ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია,
66/134
„წყალმომარაგების ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიულიადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს „მცხეთის წყალისთვის“ წყალმომარაგების ზღვრული (ზედა ზღვარი) ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია,
66/135
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაცული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ საკუთრებაში არსებული ჰიდროელექტროსადგური -ჟინვალჰესისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია,
66/136
„წყალმომარაგების ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიულიადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს „რუსთავის წყალისთვის“ წყალმომარაგების ზღვრული (ზედა ზღვარი) ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია,
66/137
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაცული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს „ჯიფაუერისთვის“ გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით);
წარადგენს: ლია გვაზავა,
66/138
ზეპირი მოსმენა ,,წარმოდგენილი ინფორმაციის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის თაობაზე შპს ,,ჯიფაუერის" მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
66/139
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაცული წარმოების დაწყების თაობაზე (სს ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის“ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
66/140
ზეპირი მოსმენა ,,სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
66/141
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაცული წარმოების დაწყების თაობაზე (სს ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციისთვის“ მის საკუთრებაში არსებული ჰიდროელექტროსადგურები - რიონჰესის, ლაჯანურჰესის, ძევრულჰესის, გუმათჰესების კასკადის და შაორიჰესის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
66/142
ზეპირი მოსმენა ,,სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციის" მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
66/143
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ბოჩიკაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
66/144
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
66/145
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,