კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

14 სექტემბერი, 2017
69/1
„მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურის სულადობით დარიცხვის წესის განმარტების თაობაზე“.
წარადგენს: სალომე ჯანელიძე,
69/2
„ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ქართველის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
69/3
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე თინათინ სიდოროვას კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
69/4
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე მაია ასანიძის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
69/5
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო სს „თელასის“ დაჯარიმების შესახებ“
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
69/6
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
69/7
„ახალი მომხმარებლის, შპს “ევრო ჰოთელის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სალომე ჯანელიძე,
69/8
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის სარგებლობაში არსებული ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სალომე ჯანელიძე,
69/9
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე არმან მარქარიანსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
69/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა ყოლბაიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ".(აბ. №751168856) (გადმოტანილის 8.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
69/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მალხაზ ლიპარტელიანსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ".(აბ. №755412481) (გადმოტანილის 8.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
69/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა კიკნაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ".(აბ. №103022) (გადმოტანილის 8.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
69/13
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის დადგენილების დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: ელეონორა ლაგვილავა,
69/14
„სს „თელასის” მიერ 2016 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 10 აპრილის №28/37 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ".
წარადგენს: ლია გვაზავა,
69/15
“სს „ენერგო–პრო ჯორჯიას” მიერ 2015 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე” საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 18 აპრილის №26/4 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
69/16
“სს „ენერგო–პრო ჯორჯიას” მიერ 2014 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე” საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2015 წლის 24 ივლისის №39/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
69/17
„სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას” მიერ 2016 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 31 ივლისის №58/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
69/18
შპს ,,ელთ კომპანიასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(აბ. №751131921) (გადმოტანილის 8.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
69/19
,,ინდივიდუალურ მეწარმე ქეთევან ლობჟანიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(აბ. №751142436) (გადმოტანილის 8.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
69/20
მოქალაქეებს - ალექსანდრე და ლუბლიანა თავურებსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(აბ. №755676146) (გადმოტანილის 8.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
69/21
,,მოქალაქე მაყვალა ამირანაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(აბ. №404419) (გადმოტანილის 8.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
69/22
,,მოქალაქე დალი მეფარიშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(აბ. №3100774579) (გადმოტანილის 8.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
69/23
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,