კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 სექტემბერი, 2017
72/1
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიულ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციისთვის“ (თბილსრესის №3, 4 ბლოკები) გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
72/2
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიულ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს „მტკვარი ენერჯისთვის“ (თბილსრესის №9 ბლოკები) ელექტროენერგიის ტარიფის დადგენის მიზნით);
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
72/3
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციისთვის" (თბილსრესის N3, 4 ბლოკები) გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის კორექტირების მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
72/4
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს ,,მტკვარი ენერჯისთვის" (თბილსრესის N9 ბლოკი) გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის კორექტირების მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
72/5
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს ,,გარდაბნის თბოსადგურისთვის" გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის კორექტირების მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
72/6
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს ,,ჯიფაუერისთვის" გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის კორექტირების მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
72/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ბულაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112454096) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
72/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეგერმანი ბუჩუკურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112456270) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
72/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დათო კვირჭიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112457135) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
72/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლეილა კობერიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112441409) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
72/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ რუაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №3100626465) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
72/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ფაჯიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112446687) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
72/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი შვანგირაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112462848) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
72/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიზა შიოლაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112468467) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
72/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112444424) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
72/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112462370) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
72/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112454085) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
72/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯიმშერ ზარიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №754262472 (№0083215) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
72/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან რობაქიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №754187991 (№1457006) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
72/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112464680) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
72/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ვარძუკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112454143) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
72/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112449054) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
72/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მინდია ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112467945) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
72/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ემზარ ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112443593) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
72/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიტო ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112446549) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
72/26
„გაზიფიცირებულ დასახლებათა ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 3 ნოემბრის №43/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ." (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
72/27
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე თინათინ სიდოროვას კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 14.09.2017 და 21.09.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
72/28
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე მაია ასანიძის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 14.09.2017 და 21.09.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
72/29
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. .(გადმოტანილია 14.09.2017 და 21.09.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
72/30
„ახალი მომხმარებლის, შპს “ევრო ჰოთელის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 14.09.2017 და 21.09.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: სალომე ჯანელიძე,
72/31
„გამანაწილებელ ქსელზე შპს „ქაშრუთის“ კუთვნილი ობიექტის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის შესახებ“. (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
72/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ ბერიტაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №342262) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
72/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ოზგებიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №141353) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
72/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან კინწურაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №181823) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
72/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი ცხადაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1113583631) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
72/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალერი კოხრეიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №3100122123) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
72/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა ხარაზსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. №1112468365) (გადმოტანილია 21.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,