კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

16 ოქტომბერი, 2017
76/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ბეჟიაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N573989)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
76/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგო მადოიანსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N514905)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
76/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიგი მათიაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N236567)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
76/4
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 14 სექტემბრის N69/12 გადაწყვეტილებაში შესწორების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
76/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა გიგაურსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3102718938)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
76/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნადია გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N111259499)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
76/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112441706)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
76/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ შიოლაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112448587)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
76/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112444561)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
76/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვარდო მიქიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N5195503)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
76/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ტურაბელიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N2380033 და N2380015)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
76/12
„ახალი მომხმარებლის (შპს ,,მაქრო ქონსთრაქშენის“ კუთვნილი ობიექტების) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
76/13
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე გოჩა თოფურიას კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
76/14
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე სიმონ ჯაჯანიძის კუთვნილი ობიექტი) ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
76/15
„ახალი მომხმარებლის, შპს „მესხის“ კუთვნილი ობიექტის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
76/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გრიგოლ გიკაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N280099)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რაია წიკლაურსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N369494)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ჰენრი დოლიძეს, თინათინ დიდავასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N503334)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალქსანდრე სანაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N372557)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ გოგიაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3102787453)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირმა ინდუაშვილსა და სს ,,ენერგოკავშირს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N106018)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან ბულაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112451139)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ბუჩუკურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112456270)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარო ნაროზაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N11124644975)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112448770)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112444618)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112454187)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112445711)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვერა წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112468811)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქსენია შიოლაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112452163)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/31
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 14 იანვრის №2/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ელეონორა ლაგვილავა,
76/32
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან არსებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: ელეონორა ლაგვილავა,
76/33
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,მდმ გრუპსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ". (აბ. N755645333) (გადმოტანილია 5.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
76/34
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ჯეოპალასსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ". (აბ. N751130104) (გადმოტანილია 5.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
76/35
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე მამუკა არევაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ". (აბ. N755617242) (გადმოტანილია 5.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
76/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეჟან ამაშუკელსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N179163) (გადმოტანილია 5.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანა მინჟულინსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ". (აბ. N312559) (გადმოტანილია 28.09.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
76/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელიმდარ კულიევსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
76/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ჯანელიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N755712091)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
76/40
ზეპირი მოსმენა ,,შპს არჩი ჯგუფსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
76/41
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,თოხლაურასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N755667962)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
76/42
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,რეზიდენს ჰილ პალასს"-სა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756030182)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
76/43
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,როკ ენ როლსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N755338740)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
76/44
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,მ.ს"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N755712091)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
76/45
ზეპირი მოსმენა შპს „ვიპ-სერვისზე“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
76/46
,,ბუნებრივი გაზის მომხმარებლებისათვის წარსადგენი ქვითრის ფორმისა და მასში მისათითებელი ინფორმაციის მარეგულირებელი ნორმების განმარტების შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
76/47
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
76/48
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,