კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

26 აგვისტო, 2016
56/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაიზერ გუჯეჯიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4884922)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიამ ჯვარაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4885477)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვეფხვია კალანდიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4883718)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ჟვანიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4883576)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტრისტან გულუასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4884325)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ ბერძენიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4884263)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ივანე ჭანტურიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4883521)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა ქობალიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4885324)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დოდო გუდავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4884995)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გულიკო ვეკუასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4883790)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოლა ჭყოიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4883415)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აკაკი ჯანაშიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4884860)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ მაისურაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4885529)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ჯანჯღავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4884281)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნელი ნაროუშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4885100)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ ჯანაშიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4884673)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო გუდავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4884959)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა გაბუნიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1621445)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ილია ჯიშკარიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1605962)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ თამაზაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0311843)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ლილი ავალიანს, გრიგოლ წაქაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4499723)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლამარა პერტიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2341255)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/23
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,არწივსა“ და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.(N1373329)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ სიხარულიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2314212)
წარადგენს: კობა კობაური,
56/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მეთოდე მერკვილაძესა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5710178965)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
56/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოფიო ბადალაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5620820)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
56/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აკაკი თავაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4058236)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
56/28
ზეპირი მოსმენა შპს მერკური 2014-სა და სს ენერგო-პრო ჯორჯიას შორის არსებული დავის შესახებ.(აბ.№0110672872)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
56/29
ზეპირი მოსმენა შპს „თეთნულდი 2014“-სა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: გენადი მილაძე,
56/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალენტინა ვაშაკიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1146637)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
56/31
ზეპირი მოსმენა ინდივიდუალურ მეწარმე ელისაბედ ტონოიანსა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: გენადი მილაძე,
56/32
ზეპირი მოსმენა შპს „თეატრონსა“-სა და შპს „მცხეთის წყალს“ შორის არსებული დავის შესახებ(აბ.№551030744)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
56/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლანა კალანდაძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ(აბ.№755807535)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
56/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანა მინაშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ(აბ.№0685903) (გადმოტანილია 4.08.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
56/35
ზეპირი მოსმენა ,,ამხანაგობა ,,მეგობრობასა" და შპს ,,ბათუმის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
56/36
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების დამტკიცება (სს „სართიჭალის გაზის“ არეალში შპს „სოკარ ჯორჯია გაზისთვის“ ტარიფის დადგენის/გავრცელების შესახებ).
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
56/37
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
56/38
,,ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 30 ივნისის №45/29 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
56/39
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების” დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის № 20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
56/40
„ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორში საქმიანობის კონტროლისა და ლიცენზირების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
56/41
„ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორში რეგულირების საფასურის გაანგარიშების და გადახდის წესების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
56/42
„ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიატის მიერ მომხმარებელთა ელექტრომომარაგების საიმედოობის მაჩვენებელთა მონიტორინგის ინსტრუქციის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 4 ივნისის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
56/43
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
56/44
„ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
56/45
,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
56/46
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე" (სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის ელექტროენერგიის გადაცემის და დისპეტჩერიზაციის ტარიფების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
56/47
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე" (შპს ,,ენერგოტრანსისთვის" ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
56/48
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე" (შპს ,,ენგურჰესისთვის" ელექტროენერგიის წარმოებისტარიფების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
56/49
,,სადავო საკითხების განხილვის პროცედურული წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგებნის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 10 მარტის №15/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
56/50
,,ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მოთხოვნის განხილვის შესახებ"
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
56/51
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის საპროგნოზო ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" კომისიის 2015 წლის 25 სექტემბრის №53/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: რამაზ ნანიკაშვილი,
56/52
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,