კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

19 ოქტომბერი, 2017
78/1
„კოოპერატივი „რკ კოპაძის“ სარგებლობაში არსებული ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სალომე ჯანელიძე,
78/2
„ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ნიუ ფორს კონსტრაქშენის“ კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
78/3
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ბინექსის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
78/4
„ახალი მომხმარებლის, სს „ერისიმედის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
78/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რევაზ ხითარიშვილსა და სს „საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
78/6
„შპს „ელსელემას“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: სალომე ჯანელიძე,
78/7
„მოქალაქეებს - ლევან შუბითიძეს, მერაბ შუბითიძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: სალომე ჯანელიძე,
78/8
,,საწარმოების მიერ „მომსახურების კომერციული ხარისხის წესებით“ გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
78/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლეილა მხითარიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0134036)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ნოზაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N115870-985)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი დვალსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N148660-808)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/12
,,მოქალაქე მარინა აბრამიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N126852) (გადმოტანილია 5.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
78/13
,,მოქალაქე გელა ლეჟავასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N194970) (გადმოტანილია 5.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
78/14
,,მოქალაქე თამარ აბაზაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება (აბ. N751782013) (გადმოტანილია 28.09.2017 და 6.10.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
78/15
,,ამხანაგობა ბალანჩივაძე 3-4-სა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება (აბ. N755428163) (გადმოტანილია 28.09.2017 და 6.10.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
78/16
,,მოქალაქე გიორგი რაზმაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება(აბ. №756206922) (გადმოტანილია 21.09.2017, 28.09.2017 და 6.10.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
78/17
ზეპირი მოსმენა შპს „ვიპ-სერვისზე“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე." (გადმოტანილია 16.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
78/18
,,ბუნებრივი გაზის მომხმარებლებისათვის წარსადგენი ქვითრის ფორმისა და მასში მისათითებელი ინფორმაციის მარეგულირებელი ნორმების განმარტების შესახებ." (გადმოტანილია 16.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
78/19
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,