კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

23 ოქტომბერი, 2017
79/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ მაჩაიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N2679195)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
79/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვიქტორია ცაცკრიალაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N486620)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
79/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მადონა ეუაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N188881)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
79/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნელი გაჩეჩილაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N304962)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
79/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ დემირიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3102817459)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
79/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზოია თოფურიასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112450742)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
79/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112464964)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
79/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ ტუჩაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112461200)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
79/9
ზეპირი მოსმენა ,,ამხანაგობა ,,ჩხეიძის 20"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N755816232)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
79/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით დოლიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N75138070; N0434989)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
79/11
ზეპირი მოსმენა ,,კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3020419)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
79/12
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ანტონსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N751055862)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
79/13
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ჯი-ემ ჰოლდინგსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756240231)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
79/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრა ჯაფარიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756249312)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
79/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა გიგაურსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3102718938)(გადმოტანილია 16.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
79/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ჰენრი დოლიძეს, თინათინ დიდავასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N503334) (გადმოტანილია 16.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
79/17
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,თოხლაურასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N755667962) (გადმოტანილია 16.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
79/18
,,საწარმოების მიერ „მომსახურების კომერციული ხარისხის წესებით“ გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესახებ“. (გადმოტანილია 19.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
79/19
ზეპირი მოსმენა სს ,,ზაჰესისთვის" ქსელის წესების 42-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესისგან განსხვავებულ გამორთვების გეგმის შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
79/20
ზეპირი მოსმენა სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციისთვის" ქსელის წესების 42-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესისგან განსხვავებულ გამორთვების გეგმის შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
79/21
,,მოქალაქე ვარდო მიქიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N5195503)(გადმოტანილია 16.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
79/22
,,შპს ,,ჯეოპალასსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N751130104) (გადმოტანილია 5.10.2017 და 16.10.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
79/23
,,მოქალაქე დავით ჯანელიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N755712091)(გადმოტანილი 16.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
79/24
,,შპს ,,რეზიდენს ჰილ პალასს"-სა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(აბ. N756030182)(გადმოტანილი 16.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
79/25
,,შპს ,,როკ ენ როლსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N755338740)(გადმოტანილი 16.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
79/26
,,შპს ,,მ.ს"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N755712091)(გადმოტანილი 16.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
79/27
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,