კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

31 ოქტომბერი, 2017
80/1
„საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის № 30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „არზუ-გაზისთვის” ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
80/2
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ დადგენილაბა (სს „ხრამჰესი-1“_სთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
80/3
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ დადგენილება (სს „ხრამჰესი-2“-სთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,