კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

1 ნოემბერი, 2017
81/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ფილაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3130592)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანია ფეიქრიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3463046)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ შაყულაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3492226)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ესმა გელაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3462746)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანა გველესიანსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3383899)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირინა გაბუნიასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3043855)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა მალაყმაძესა და შპს ,,ბათუმის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N113/120-407)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ნამგალაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N0800379)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე ნონეზაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N0060917)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ხეჩუმაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N1701288)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბავაკან მარქარიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N9052357)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ბაქრაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N1591708)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მზევინარ ჯორბენაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N1635804)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი არეშიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N4037027)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლუტვიკ ხანდელიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N0245960)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაირა ლალიაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3971081)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როლანდ ალთუნაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N2071929)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელზა ჯავახიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N0721151)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ჭიბოშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N4463770)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ გიორგაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N2090310)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნადია გათენაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N2071947)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე ტატულოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N0510940)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბაბალე ნიაზაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N1661071)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ლელაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N0573310)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლუკა ბარამიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N0530666)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არჩილ სუხაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N2443804)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ძირკველიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3100852676)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ იაგანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3100886507)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა გეთიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3100865250)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა სხირტლაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3100423938)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
81/31
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,