კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

2 ნოემბერი, 2017
12:00
82/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ქალებაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N0589535)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
82/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ლომსაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N1689382)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
82/3
„ახალი მომხმარებლის (შპს ,,საინვესტიციო-დეველოპერული კომპანია ათორის“ კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
82/4
,,მომხმარებლის (შპს „კალა“) ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
82/5
,,მომხმარებლის (შპს „მიენიუ-თიქითი გიდა“) ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
82/6
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქეების მიხეილ შამანაურის და გიორგი ფანჯავიძის კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
82/7
,,მომხმარებლის (შპს „თ.ბ.თ ჯგუფის“) ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
82/8
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ირა ჩხიკვიშვილის კუთვნილი ობიექტის) წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
82/9
„ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ჰომექს“-ის კუთვნილი ობიექტის) წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
82/10
„ახალი მომხმარებლის (სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
82/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იოსებ სამხარაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3102806515)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
82/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სამზირი წიკლაურსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3102554156)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
82/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ივანე გიგაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N1112449247)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
82/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნონა თამასხანოვასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N1112467013)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
82/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარ კვირჭიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N1112440955)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
82/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როზა ტაკაევასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N1112465614)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
82/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე უშანგი ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N1112440955)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
82/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N1112448235)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
82/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - გიორგი და ნაილი მუმლაძეებსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N244261)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - მაკა გოცირიძეს, გაიანე არევშატიანსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N100726)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ახალაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3102799549)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კვირია არაბულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112452050)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოშრევან არაბულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112453324)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოსო არაბულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112446153)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციური გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112455279)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა გიგაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112449236)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცეზარ ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112448291)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზვიად ქავთარაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112453379)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვლადიმერ ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112448246)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112468560)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა ჩიბაშვილი და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112447984)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
82/32
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ნათელა ხინჩაგაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N751022545)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
82/33
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ნატალია მერკვილაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756264046)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
82/34
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ალმოსასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756260540)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
82/35
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ვიზაჯორჯიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N751107066)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
82/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია ხაჩიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756272113)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
82/37
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ჯი-ემ ჰოლდინგსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756240231)(გადმოტანილია 23.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
82/38
ზეპირი მოსმენა ,,ამხანაგობა ,,ჩხეიძის 20"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N755816232)(გადმოტანილია 23.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
82/39
ზეპირი მოსმენა შპს „ვიპ-სერვისზე“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე." (გადმოტანილია 16.10.2017 და 19.10 2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
82/40
ზეპირი მოსმენა ,,საქართველოს ენერგეტიკისა დაწყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 11 იანვრის N3/20 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ."
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
82/41
ზეპირი მოსმენა ,,ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიატების, აგრეთვე წყალმომარაგების ლიცენზიატის შერჩევითი შემოწმების შესახებ."
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
82/42
,,მოქალაქე შალვა გიგაურსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N3102718938)(გადმოტანილია 16.10.2017 და 23.10.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
82/43
,,მოქალაქე ნოდარ დემირიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N3102817459)(გადმოტანილია 23.10.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
82/44
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
82/45
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
82/46
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,