კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

17 ნოემბერი, 2017
12:00 სთ
87/1
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ოფის მენეჯერსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
87/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ნათიძესა და შპს ,,რუსთავის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N951573342)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
87/3
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,დაჩუნასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
87/4
ახალი მომხმარებლის, შპს „ალფა ჰოლდინგ საქართველოს“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
87/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ქეთევან შიხაშვილს, ნინო შავგულიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N440888-828)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მურმან ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112470347)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112454519)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარგო ბაცანაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3100855588)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დარეჯან პიტიურიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3100912382)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ მღებრიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N101283563)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ბიგანაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N2441735)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ ასათიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0908263)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი ჩიგოგიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1653552)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ აბესაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0532276)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ მღებრიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N101283564)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ავალიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0583489)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლაშა ავალიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0588590)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როზა მგოევასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0274777)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაკა ქათამაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N2433094)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ჯოჯუასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N4765007)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციალა კირთაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N2109373)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაყვალა ტაბატაძის და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3582000)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსლან ლაშხიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3988206)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა ფირანიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1714504)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა შერმაზანაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0611706)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო გარსიაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N2542608)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სურენ ოზმანოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N2542608)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პავლე ბოლოტაევსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1631202)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიამ შიუკაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0205557)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე აზმაიფარაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N4751771)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/31
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ამბროლაურის 166"-სა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2382166)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეა ყარაულაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3060630)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია სუხიტაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3094893)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
87/34
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
87/35
სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,