კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

27 ნოემბერი, 2017
10:00 სთ
89/1
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ალმოსასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756260540)(გადმოტანილია 2.11.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
89/2
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ჯი-ემ ჰოლდინგსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756240231)(გადმოტანილია 23.10.2017 და 2.11.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
89/3
ზეპირი მოსმენა ,,ამხანაგობა ,,ჩხეიძის 20"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N755816232)(გადმოტანილია 23.10.2017 და 2.11.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
89/4
,,ინდივიდუალურ მეწარმე ნატალია მერკვილაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 2.11.2017 სხდომიდან) (აბ. N756264046)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
89/5
,,შპს ,,ვიზაჯორჯიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 2.11.2017 სხდომიდან) (აბ. N751107066)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
89/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა კიკნაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N755842672)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
89/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა ქერდიყაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N754720412 (N2639942)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
89/8
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,კლეოპატრა პალას ჰოსტელსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756261934)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
89/9
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,კონკორდ თრეველსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გენადი მილაძე,
89/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კონსტანტინე ლეშკაშელსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756272113)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
89/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი წულაიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756256073)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
89/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლამარა წურწუმიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N755123342 (N0449544)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
89/13
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,მადლიანი 2007"-სა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N5710208602)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
89/14
„შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიერ სალიცენზიო პირობების დარღვევის შესახებ“.(გადმოტანილია 16.11.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
89/15
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,მმს-გაზსა" და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 16.11.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
89/16
,,სადავო საკითხების განხილვის პროცედურული წესების" დამტკიცების შესახებ" კომისიის დადგენილების დამტკიცება.(გადმოტანილია 16.11.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
89/17
,,მოქალაქე თამარ გუნიასა და შპს ,,ყაზტრანსაგზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N150735) (გადმოტანილია 16.11.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
89/18
,,მოქალაქე ნიკა ხატიაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსაგზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N216561)(გადმოტანილია 16.11.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
89/19
გაზიფიცირებულ დასახლებათა ჩამონათვალთა დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 3 ნოემბრის N43/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
89/20
ახალი მომხმარებლის, ი.მ ავთანდილ ჯანჯალიას კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
89/21
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
89/22
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
89/23
,,მოქალაქეებს - ქეთევან შიხაშვილს, ნინო შავგულიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N440888-828)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
89/24
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,