კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

7 დეკემბერი, 2017
12:00 სთ
92/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მზაღო ბადალაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N1112454984)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
92/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთო გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N1112460880)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
92/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთო გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N1112446302)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
92/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ივანე სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N1112441294)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
92/5
ახალი მომხმარებლის, ამხანაგობა „მარკო პოლოს“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
92/6
ახალი მომხმარებლის, შპს „ჯეო რეალ სერვისის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
92/7
„შპს „კაპიტალ ინვესტ გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
92/8
ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე ონიკ ღარიბიანის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
92/9
ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე ლევან კეჩხუაშვილის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
92/10
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე მელიტონ აბაშიძის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
92/11
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე ალექსანდრე პაპუკაშვილის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
92/12
შპს „ბაუ სტარ ვ“-ს კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
92/13
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ახალი თბილისი 2015“-ის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის შესახებ სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
92/14
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე ცარო ბერიძის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
92/15
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე ზურაბ ქორჩილავას კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
92/16
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე გიორგი შაოშვილის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
92/17
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე რაინდი აბულაძის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
92/18
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე რამინ ალიშანიძის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
92/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია აღაპიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N329682)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
92/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაცლავა ბაზაზაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N381734)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
92/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე ბეკურაულსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N251005)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
92/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვლადიმერ მანჯიკაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N399258)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
92/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა მინდიაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N402561)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
92/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაკობ თვარაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3103687170)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
92/25
კომისიის 8.09.2017 წლის 67/20 გადაწყვეტილებაში შესწორების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
92/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112444889)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
92/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეჟან გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112450092)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
92/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანზორ კვირჭიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112452777)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
92/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112446983)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
92/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუცა სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112451195)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
92/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბესიკი ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112440351)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
92/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112468354)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
92/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112447633)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
92/34
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ანტონსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N4236892)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
92/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა აბრამიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N5941494)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
92/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ივანე სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112454860)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
92/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112453720)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
92/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ინგა ყამარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112465055)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
92/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბესიკ წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112443138)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
92/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კარლო სულხანიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3222916; N3265709)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
92/41
ზეპირი მოსმენა ,,სსიპ - ქ. ქუთაისის N15 საჯარო სკოლასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
92/42
ზეპირი მოსმენა ,,ა(ა)იპ ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ,,სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრსა" და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
92/43
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,სოლო"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756121486)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
92/44
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ნოვიტა"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N751114854)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
92/45
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე კახა ქუთათელაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გენადი მილაძე,
92/46
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ეიმ ბილდინგ გრუპსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N756280520)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
92/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკა ლომიაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N755326156)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
92/48
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 6 მარტის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 28 სექტემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
92/49
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ“.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
92/50
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
92/51
,,საჯარო ინფორმაციის შესახებ ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე."
წარადგენს: ირინე ინანეიშვილი,