კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

12 დეკემბერი, 2017
10:00 სთ
94/1
ზეპირი მოსმენა საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი (2017–2027 წლების) გეგმის საფუძველზე სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 2017-2019 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შესახებ.
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
94/2
ზეპირი მოსმენა სს „საქრუსენერგოს“ მიერ 2017–2019 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შესახებ.
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
94/3
„საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,
94/4
„ზეპირი მოსმენა „სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ 2017-2020 წლებში საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
94/5
„ზეპირი მოსმენა „სს „საქრუსენერგოს“ მიერ 2017-2020 წლებში საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
94/6
„ზეპირი მოსმენა „შპს „ენერგოტრანსის“ მიერ 2017-2020 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
94/7
„ზეპირი მოსმენა „სს „თელასის“ მიერ 2018-2020 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
94/8
„ზეპირი მოსმენა „სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ 2018-2020 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
94/9
სს „თელასის“ მიერ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადით გათვალისწინებული 2016-2017 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 8 დეკემბრის №82/35-ში“ ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
94/10
სს „ენერგო–პრო ჯორჯიას“ მიერ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადით გათვალისწინებული 2016-2017 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 8 დეკემბრის №82/34-ში“ ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
94/11
შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისთვის“, შპს ,,მცხეთის წყლისთვის“, შპს ,,რუსთავის წყლისთვის“ წყალმომარაგების ტარიფის გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადით გათვალისწინებული 2018-2020 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ.
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
94/12
„ზეპირი მოსმენა „სს „ენერგო-პრო გენერაციის“ საკუთრებაში არსებული გუმათჰესების კასკადის 2017-2019 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
94/13
„ზეპირი მოსმენა „სს „ენერგო-პრო გენერაციის“ საკუთრებაში არსებული ლაჯანურჰესის 2017-2019 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
94/14
„ზეპირი მოსმენა „სს „ენერგო-პრო გენერაციის“ საკუთრებაში არსებული რიონჰესის 2017-2019 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
94/15
„ზეპირი მოსმენა „სს „ენერგო-პრო გენერაციის“ საკუთრებაში არსებული შაორჰესის 2017-2019 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
94/16
„ზეპირი მოსმენა „სს „ენერგო-პრო გენერაციის“ საკუთრებაში არსებული ძევრულჰესის 2017-2019 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
94/17
„ზეპირი მოსმენა „შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ საკუთრებაში არსებული ჟინვალჰესის 2017-2019 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
94/18
„ზეპირი მოსმენა „შპს „ვარდნილჰესების კასკადის“ 2017-2019 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
94/19
„ზეპირი მოსმენა „შპს „ენგურჰესის“ 2017-2019 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,