კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

14 დეკემბერი, 2017
11:00 სთ
96/1
„ზეპირი მოსმენა „სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ 2018-2020 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.(გადმოტანილია 12.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
96/2
შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისთვის“, შპს ,,მცხეთის წყლისთვის“, შპს ,,რუსთავის წყლისთვის“ წყალმომარაგების ტარიფის გაანგარიშების მიზნით წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადით გათვალისწინებული 2018-2020 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ. (გადმოტანილია 12.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
96/3
„ზეპირი მოსმენა „შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ საკუთრებაში არსებული ჟინვალჰესის 2017-2019 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“. (გადმოტანილია 12.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
96/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბესიკ ბერიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N0640266)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112453574)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112453266)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112446609)
წარადგენს:
96/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112450456)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112443467)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112444139)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დათო აქიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112460050)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112447906)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112440852)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იური ვალიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112468127)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა კაზალიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112451140)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბიძინა სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112454325)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112466739)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დემურ ქავთარაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112454110)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვერა ჩიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112469208)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იური წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112457921)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112445755)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112457910)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112452243)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერი ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112452254)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112453621)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/26
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 10აპრილის 28/36 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/27
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 20 ივლისის 56/41 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ აფციაურსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N3464848)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეჟან კედელაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1496152)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი ხატიაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N3870234)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი სირაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N4463805)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/32
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,დავითსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N4176359)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თენგიზ ნარიკაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N4463672)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვენერა ელოევსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N3879333)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალბერტ შათაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N2016730)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბელა მომცემლიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1768108)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ ლაშხსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N3610765)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელდარ ცქციტაიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N5195353)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ემმა მურადიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N0262931)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი თურქიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1983321)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნატო ნიქაბაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N3286410)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ინგა აფციაურსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N4052866)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანული ქორიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N2425780)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაატა მირზაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N0597768)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიამ თურმანიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N0504494)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვიოლეტა შიოშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1938737)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იური ვასილევსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N2441860)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გრიგოლ ჩიჩუასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1496152)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/49
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,იმედი 30"-სა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N3505291)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
96/50
„მომსახურების კომერციული ხარისხის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 25 ივლისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 17 აგვისტოს №63/36 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
96/51
ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებში დამტკიცებულ „მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე კომისიის დადგენილების გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ კომისიის 2017 წლის 17 აგვისტოს №63/37, №63/38 და №63/39 გადაწყვეტილებებში ცვლილების შეტანის შესახებ./
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
96/52
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
96/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან შუბითიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ. (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
96/54
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ბავშვთა სამეფოსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ. (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
96/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112463246) (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
96/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N111245419) (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
96/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა საბაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112453723) (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
96/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვლადიმერ კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112456463) (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
96/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N111248090) (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
96/60
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა ქერდიყაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N3528150) (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: კობა კობაური,
96/61
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ქართლსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N2639942) (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: კობა კობაური,
96/62
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კარლო ტაბატაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N 291120) (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
96/63
„სსიპ „ქ. თბილისის №100 საჯარო სკოლის“ სარგებლობაში არსებული ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
96/64
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,Best Food"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756172961)(გადმოტანილია 5.12.2017 და 13.12.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
96/65
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსუდან წიკლაურსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3102672397)(გადმოტანილია 16.11.2017, 5.12.2017 და 13.12.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
96/66
„ შპს “სეუ გრუპ დეველოპმენტ კომპანის“ საკუთრებაში არსებული ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ “. (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
96/67
„შპს “თამარაშვილი ორჯის” საკუთრებაში არსებული ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
96/68
„ახალი მომხმარებლის, შპს „სახლი 2“-ის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“. (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
96/69
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე ზოია კილაძის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“. (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
96/70
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“ საკითხი. (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
96/71
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოლეგ ბაციკაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3973114) (გადმოტანილია 8.12.2017 სხდომიდან) (გადმოტანილია 13.12.2017)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,