კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

15 დეკემბერი, 2017
13:00 სთ
97/1
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „ვარდნილჰესების კასკადისთვის“ ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლანა სულაკაძე, გიორგი ხუნჯუა,
97/2
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „ენგურჰესისთვის“ ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა, გიორგი ხუნჯუა,
97/3
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „ენერგოტრანსისთვის“ ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა, გიორგი ხუნჯუა,
97/4
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (სს გეს „საქრუსენერგოს“ ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის დადგენის მიზნით).
წარადგენს: გიორგი ხუნჯუა, ლევან ენუქიძე,