კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

19 დეკემბერი, 2017
11:00 სთ
99/1
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის” საკუთრებაში არსებული ჰიდროელექტროსადგური - ჟინვალჰესისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლანა სულაკაძე, გიორგი ნაჭყებია,
99/2
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის“ ელექტროენერგიის გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა, გიორგი ნაჭყებია,
99/3
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციისთვის“ მის საკუთრებაში არსებული ჰიდროელექტროსადგურები - რიონჰესის, ლაჯანურჰესის, ძევრულჰესის, გუმათჰესების კასკადის და შაორჰესის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის მიზნით);
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, ლია გვაზავა,
99/4
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „ვარდნილჰესების კასკადისთვის“ ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით) (გადმოტანილია 15.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ლანა სულაკაძე, გიორგი ხუნჯუა,
99/5
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „ენგურჰესისთვის“ ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით) (გადმოტანილია 15.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ლია გვაზავა, გიორგი ხუნჯუა,
99/6
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „ენერგოტრანსისთვის“ ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის დადგენის მიზნით) (გადმოტანილია 15.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ლია გვაზავა, გიორგი ხუნჯუა,
99/7
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (სს გეს „საქრუსენერგოს“ ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის დადგენის მიზნით).(გადმოტანილია 15.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი ხუნჯუა, ლევან ენუქიძე,
99/8
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „ჯიფაუერისთვის” გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით)(გადმოტანილია 18.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
99/9
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „გარდაბნის თბოსადგურისთვის” გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით) (გადმოტანილია 18.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
99/10
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის” გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით). (გადმოტანილია 18.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, ლანა სულაკაძე,
99/11
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „მტკვარი ენერჯის” გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით).(გადმოტანილია 18.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, ლანა სულაკაძე,