კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

26 დეკემბერი, 2017
10:00 სთ
101/1
„სასმელი წყლის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის“დამტკიცების შესახებ" კომისიის დადგენილების პროექტი.
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
101/2
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის შესახებ კომისიის დადგენილების პროექტი.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
101/3
შპს ,,მესა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N4006408)(გადმოტანილია 13.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: კობა კობაური,
101/4
,,შპს ,,გაბ"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N755647732)(გადმოტანილია 13.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
101/5
,,შპს ,,დიღომი 2008"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N751009203)(გადმოტანილია 5.12.2017 და 13.12.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
101/6
,,შპს ,,სოლო"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N756121486)(გადმოტანილია 7.12.2017, 8.12 2017 და 13.12.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,