კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

27 დეკემბერი, 2017
11:00 სთ
102/1
,,წყალმომარაგების სისტემაში სასმელი წყლის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ" კომისიის დადგენილების პროექტი.
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
102/2
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (სს „თელასისთვის“ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: გიორგი ხუნჯუა, ლევან ენუქიძე,
102/3
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის“ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, ლია გვაზავა,
102/4
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის” საკუთრებაში არსებული ჰიდროელექტროსადგური - ჟინვალჰესისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით).(გადმოტანილია 19.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ლანა სულაკაძე, გიორგი ნაჭყებია,
102/5
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ დაჯარიმების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 27 ნოემბრის №89/6 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ანა ზარიძე,
102/6
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
102/7
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
102/8
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,