კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

25 დეკემბერი, 2017
12:00 სთ
100/1
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (სს „თელასისთვის“ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: გიორგი ხუნჯუა, ლევან ენუქიძე,
100/2
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის“ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, ლია გვაზავა,
100/3
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის” საკუთრებაში არსებული ჰიდროელექტროსადგური - ჟინვალჰესისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით).(გადმოტანილია 19.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ლანა სულაკაძე, გიორგი ნაჭყებია,
100/4
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის“ ელექტროენერგიის გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის ტარიფების დადგენის მიზნით)(გადმოტანილია 19.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ლია გვაზავა, გიორგი ნაჭყებია,
100/5
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციისთვის“ მის საკუთრებაში არსებული ჰიდროელექტროსადგურები - რიონჰესის, ლაჯანურჰესის, ძევრულჰესის, გუმათჰესების კასკადის და შაორჰესის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის მიზნით)(გადმოტანილია 19.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, ლია გვაზავა,