კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

29 დეკემბერი, 2017
11:00 სთ
104/1
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება „სადავო საკითხების განხილვის პროცედურული წესების“ დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
104/2
„შპს „სუპერის “ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
104/3
„ახალი მომხმარებლის, დავით უგრელიძისა და ლაშა იორდანიშვილის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის შესახებ სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
104/4
ახალი მომხმარებლის, შპს „არქის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
104/5
ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე მაკა პირმისაშვილის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
104/6
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე დავით კახეთელიძის კუთვნილი ობიექტის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისისმოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
104/7
„მოქალაქე გიორგი ცერცვაძის კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
104/8
ზეპირი მოსმენა სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასა“ და შპს „ჯეოსტილს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
104/9
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის საპროგნოზო ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2016 წლის 22 სექტემბრის #64/8 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: რამაზ ნანიკაშვილი,
104/10
ახალი მომხმარებლის (ბატონ კობა გიგაურის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ;
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
104/11
ახალი მომხმარებლის (შპს „სინას“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
104/12
ახალი მომხმარებლის (შპს „ოქროს ხანის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,