კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

28 დეკემბერი, 2017
14:00 სთ
103/1
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისთვის” წყალმომარაგების ზღვრული (ზედა ზღვარი) ტარიფების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლანა სულაკაძე, გიორგი ნაჭყებია,
103/2
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „რუსთავის წყალისთვის“ წყალმომარაგების ზღვრული (ზედა ზღვარი) ტარიფების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია, ლევან ენუქიძე,
103/3
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „მცხეთის წყალისთვის“ წყალმომარაგების ზღვრული (ზედა ზღვარი) ტარიფების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია, ლევან ენუქიძე,