კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 იანვარი, 2018
11:00 სთ
4/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რევაზ დოთიაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3102817790)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
4/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან უხურგუნაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3102786134)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
4/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით გვრიტიშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3102216225)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
4/4
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ისთეითსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N755324233)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
4/5
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,მონიოსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N4192144)(გადმოტანილია 10.01.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
4/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ლიპარტელიანსა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N27140114462)(გადმოტანილია 10.01.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
4/7
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,რან"-სა და შპს ,,რუსთავის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N951294090)(გადმოტანილია 10.01.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
4/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაალ ჟვანიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N753126391)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
4/9
ახალი მომხმარებლების (ე.ს ამხანაგობა „ლიგემ 2016-ის კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
4/10
ახალი მომხმარებლების (შპს „სადას“ კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
4/11
ახალი მომხმარებლების მოქალაქე (ლელა ტაბატაძის კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
4/12
ახალი მომხმარებლების (შპს „მონოლით გრუპის“ კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
4/13
ახალი მომხმარებლების (მოქალაქე თემურ საჯაიას კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
4/14
,,ახალი მომხმარებლის (შპს „მიენიუ თიქინითი გიდა“) ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
4/15
,,ახალი მომხმარებლების (შპს „ფროფერთი მენეჯმენტის“ კუთვნილი ოებიქტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
4/16
„შპს „ჰაუს გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
4/17
ზეპირი მოსმენა სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასა“ და შპს „ჯეოსტილს“ შორის არსებული დავის შესახებ.(გადმოტანილია 29.12.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
4/18
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
4/19
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,