კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

24 იანვარი, 2018
13:00 სთ
5/1
,,სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასა" და შპს ,,ჯეოსტილს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება." (გადმოტანილია 29.12.2017და 18.01.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,