კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

1 თებერვალი, 2018
12:00 სთ
9/1
ზეპირი მოსმენა ,,საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N751160956)(გადმოტანილია 25.01.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
9/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი შაუთიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N754180796) (გადმოტანილია 25.01.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
9/3
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ახალი ვარსკვლავი 2015"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756133322)(გადმოტანილია 18.01.2018 და 25.01.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
9/4
ზეპირი მოსმენა ,,ა(ა)იპ „ახალგაზრდა ადვოკატებსა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
9/5
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „ბესთ ჰოსთელ თბილისსა“ (აბ. N756030792) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
9/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ტაბატაძესა და შპს „შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“. (აბ. N3463072)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
9/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ გოცაძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“. (აბ. N751175821)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
9/8
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ინ-სი თაუერსა" და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“. (აბ. N755790981)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
9/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაპუნა გობეჯიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
9/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჟორა გაბუნიასა და შპს ,,ყაზტრანსაგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
9/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან კარანაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
9/12
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ალექს გრუპსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 25.01.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
9/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია გორგილაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N585832 და N585836)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
9/14
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ჯეოაქტივსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
9/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირმა გულუასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N2442173)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
9/16
,,მოქალაქე გივი აბულაძესა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N9701335382)(გადმოტანილია 25.01.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
9/17
„შპს კაპიტალ ინვესტმენტის“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
9/18
„ახალი მომხმარებლის, შპს „მს დეველოპერის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის შესახებ სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
9/19
ზეპირი მოსმენა „კავშირი ქვემო ქართლის ბოდიბილდინგისა და ფიტნესის ფედერაცია “–სა და შპს „რუსთავის წყალს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
9/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარი კაპანაძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
9/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გრიგოლ კარაგეზიანსა შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
9/22
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,რან"-სა და შპს ,,რუსთავის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N951294090)(გადმოტანილია 10.01.2018,18.01.2018, 25.01.2018 და 26.01.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
9/23
მომხმარებლის მიერ (თამარ ქათიბაშვილის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
9/24
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე ბადრი გელაშვილსა და შპს „ყაზტრანსგაზ - თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
9/25
,,მოქალაქე არჩილ ლომსიანიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N172152)(გადმოტანილია 25.01.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
9/26
,,მოქალაქე ლევან ქებაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N3102696033)(გადმოტანილია 18.01.2018 და 25.01.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
9/27
,,მოქალაქე ნუგზარ მჭედლიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N292277)(გადმოტანილია 25.01.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
9/28
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
9/29
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელეროვნულ კომისიაში განსახილველ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,