კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

8 თებერვალი, 2018
12:00 სთ
11/1
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ელვარდი ათანელიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N158370)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
11/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარზან მენაბდიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N187614)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
11/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელგუჯა ჩივაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100562185)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
11/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ევრიკა გევონდიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1478092)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ვარსიმაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1461055)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/6
ზეპირი მოსმენა ,,ქ. თბილისის ჯვრის ამაღლების ტაძარსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3398683)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ უზნაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1173429)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი მარგველანსა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N570143060)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლელა კოხრეიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2702445)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ინგა ნიჟარაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N588165)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
11/11
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,მმს-გაზსა" და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
11/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ილურიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N215148)(გადმოტანილია 25.01.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
11/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლეილა ლისტკოვასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N256724)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
11/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგო კარიბოვსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N128610)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
11/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა გალუაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N354440)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
11/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რაულ ჭედიასა და შპს ,,ვარკეთილაირს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N17880)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
11/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ზირაქაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N345506)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
11/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მევლუდ დიაკონიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N754690885, N0032011)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
11/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როზა გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N1112453643)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
11/20
,,მოქალაქე მარი კაპანაძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 1.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
11/21
,,მოქალაქე გიორგი ტაბატაძესა და შპს „შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N3463072) (გადმოტანილია 1.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
11/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან კარანაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 1.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
11/23
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,მშენებელსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 25.01.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
11/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჟორა გაბუნიასა და შპს ,,ყაზტრანსაგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 1.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
11/25
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე ბადრი გელაშვილსა და შპს „ყაზტრანსგაზ - თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.(გადმოტანილია 1.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
11/26
„ახალი მომხმარებლის (შპს „გალტამის“ კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
11/27
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატში კონკურსის ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 14 სექტემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის დადგენილების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: თეონა ლოლაძე,
11/28
„საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის № 30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს „ტაბასთვის” ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
11/29
ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
11/30
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე შპს „სოკარ გაზ ექსპორტ–იმპორტის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
11/31
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
11/32
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,