კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

15 თებერვალი, 2018
12:00 სთ
12/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ადამაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756152562)(გადმოტანილია 25.01.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
12/2
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ახალი ვარსკვლავი 2015"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756133322)(გადმოტანილია 18.01.2018, 25.01.2018 და 1.02.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
12/3
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „ბესთ ჰოსთელ თბილისსა“ (აბ. N756030792) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“. (გადმოტანილია 1.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
12/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დიანა ოგანეზოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N0118884)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
12/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხატია შერგელაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გენადი მილაძე,
12/6
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,პუნქტუმ 2"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N751113796)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
12/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ცინცაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N754884124)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
12/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ მხატვარსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N224637)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
12/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როლანდ ებრალიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N215148)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
12/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - გიორგი ადამოვს, დავით სირაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N435256)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
12/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ჩანადირსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N20112)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
12/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლეილა ლისტკოვასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N256724)(გადმოტანილია 8.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
12/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - მარინე და ჯემალ მურღულიებსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N378023)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
12/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვლადიმერ გუგუტიშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N1112484957)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
12/15
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე ასმათ ნიშაბერაშვილის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის -ვადის გაზრდის შესახებ სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
12/16
„შპს „ბანი 2007“-ის კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
12/17
ი.მ. ზურაბ ალთუნაშვილის კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
12/18
ახალი მომხმარებლების (საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მფლობელობაში არსებული ობიექტების, მდებარე ქ. ზუგდიდში) გამანაწილებელ ქსელზე გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ განცხადების განხილვის შესახებ.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
12/19
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე სოფიო ახალაშვილის კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
12/20
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე დალი გიქოსაშვილის კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
12/21
,,მოქალაქე ლევან კარანაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 1.02.2018 სხდომიდან)(გადმოტანილია 8.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
12/22
,,შპს ,,მშენებელსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 25.01.2018 სხდომიდან)(გადმოტანილია 8.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
12/23
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,