კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

16 თებერვალი, 2018
12:00 სთ
13/1
ზეპირი მოსმენა ,,სს ,,მეტრა პრაიმსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2360368, აბ.N2360377, აბ.N2360386, აბ.N2361713, აბ.N2361740, აბ.N2361759, აბ.N2361768, აბ.N2361777, აბ.N2361955, აბ.N4091985)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო კაკაბაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2354598)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ალექსანოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2667153)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთინო ყუბანეიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N5020764)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია მეტრეველსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N5252200)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მადონა გაბუნიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3410384)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანული ბუგიანიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2388197)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლერი ზაქაიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3922651)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ემზარ შერმაზანაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0425418)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცისანა აქუბარდიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N5196762)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზოია შერმაზანაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0611332)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/12
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,გ. ახვლედიანის N25 / ნ. ნიკოლაძის N2-სა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3323549)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვიტალი ჯოხაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2431256)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ისაკ პოღოსოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1646375)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯონი გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1112445982)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბიჭიკო გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1112454041)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ დავითაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1112463529)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნონა ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1112441056)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დიანა გრატიაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1236497)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მედეა დანელიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2557325)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ ამირანაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2517397)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ილია ამირხანაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3922321)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ია არღვლიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N4884432)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვარლამ ოქრომჭედლიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0411049)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა ჩიკვილაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0526390)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანული უკლებასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N5251808)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე ამირანაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3064616)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა ძამუკაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3093758)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელიზბარ თვალიაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3091676)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით სიდამონიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3060985)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თედო ფილაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3129594)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
13/32
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
13/33
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
13/34
ი.მ. ზურაბ ალთუნაშვილის კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 15.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,