კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

1 მარტი, 2018
12:00 სთ
17/1
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე მარინე გრძელიშვილსა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.(გადმოტანილია22.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
17/2
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე ლეილა კანდელაკსა და შპს „ჩირაღდანი-XXI საუკუნეს“ შორის არსებული დავის შესახებ“. (გადმოტანილია22.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
17/3
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,მმს-გაზსა" და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 8.02.2018 და 22.02.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
17/4
ახალი მომხმარებლის, შპს „კიტ 2016“-ის კუთვნილი ობიექტის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.(გადმოტანილია22.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
17/5
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის საპროგნოზო ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2017 წლის 28 სექტემბრის #73/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: რამაზ ნანიკაშვილი,
17/6
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
17/7
„მოქალაქეებს გურამ ლაღიძეს, დოდიკა ლაღიძესა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (№1210081050).(გადმოტანილია22.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,