კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

9 მარტი, 2018
12:00 სთ
18/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგო მეზურნიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0630749)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თედო ჩათანჯოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0548009)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ზედგინიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0148860)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზეინაბ თვაურსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N2436242)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ქარსაულიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N4478899)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ქაჯაიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0879669)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ჭიკაიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0479761)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანდრო ღვამიჩავასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0632890)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თორნიკე ლაღიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1619341)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელისო გაბუნიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0737402)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არჩილ ნიაზაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1480212)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე გონჩაროვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3274762)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/13
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,კოჯრის ქუჩა 3-სა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0244809)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/14
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,გეოლოგსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N4251525)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალბერტ ჩერკეზიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0871925)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ დონაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1620008)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სარქის ტერ-მელიქსეტოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0630749)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე სარსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0212406)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა იდაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3277168)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანზორ მამარდაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3187366)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნელი გვენეტაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3239287)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი მამულაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3462943)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რევაზ ჩარკვიანსა და შპს ,,ბათუმის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N151/58-41)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/24
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." (გადმოტანილია 1.03.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
18/25
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,მმს-გაზსა" და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 8.02.2018 , 22.02.2018 და 1.03.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
18/26
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
18/27
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
18/28
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
18/29
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
18/30
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,