კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

13 მარტი, 2018
12:00 სთ
19/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ლალი ბაიაძეს, მერაბ გოხელაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3102410846)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
19/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოფიო გაგნიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N5556463)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
19/3
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
19/4
„წყალმომარაგების ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
19/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იზა ნიკოლაიშვილსა და სს ,,თელასს" (აბ. N0490711) შორის არსებული დავის თაობაზე. (ხანდაზმული)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
19/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა რომაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N436745)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
19/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა თედიაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N194490)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
19/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანისია ანასტასიდსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1685769)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
19/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა ელიზაროვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1184355)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
19/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია დალაქიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
19/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პარზივ ჩოპუროვსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
19/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ლუარსაბიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N123898)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
19/13
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,კუპერსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N755771322)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
19/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ სახვაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N3265817)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
19/15
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ლიტ ჯეო ინვესტსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N751176563)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
19/16
ზეპირი მოსმენა შპს ,,მოქალაქე გოჩა როსტიაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N756178335) (გადმოტანილია 22.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
19/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რამაზ შუბითიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N756280213) (გადმოტანილია 22.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
19/18
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ტოსს ინტერნატიონალსა"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N751063510) (გადმოტანილია 22.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
19/19
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთი დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
19/20
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე ზაზა ბერიშვილის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
19/21
ახალი მომხმარებლის (ბატონი ზურაბ ჯაჭვლიანის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
19/22
ახალი მომხმარებლის (ბატონი ილია სუხიშვილის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
19/23
ზეპირი მოსმენა შპს „სპექტრა გეზის ჯორჯიასა“ და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,
19/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოლღა უგრეხელიძესა (აბ.№3102339553) და სს „საქორგგაზს“ შორის დავის თაობაზე. (გადმოტანილია 22.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
19/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ ლომიტაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
19/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ ქათამაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
19/27
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,კრწანისი 2007"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N751155263)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
19/28
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ნინო ფანჩულიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N751066864)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
19/29
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ოაზისსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N756335431)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
19/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან ჩაგელიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N754236076)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
19/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დალი ნებიერიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N754108116)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
19/32
ზეპირი მოსმენა ,,ციური დავითაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N755247985)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
19/33
ზეპირი მოსმენა ,,ციური დავითაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1480739)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
19/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიამ ბაკურაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3382159)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
19/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ლევან შიოლაშვილს (აბ. №1112442488), დემურ ღუდუშაურს (აბ. №1112457818), ომარ ჭიალაშვილს (აბ. №1112469812), კახა ზილინაშვილს (აბ.№1112440761), აკაკი ზილინაშვილს (აბ. №1112440987), დავით ზილინაშვილს (აბ.№1112451801), ლაზარე გუჯარაიძეს (აბ. №1112458261), მანანა გუჯარაიძეს (აბ.№1112447655), ზვიად აქიაშვილს (აბ. №1112465373), მერი წიკლაურს (აბ. №1112456680),თეიმურაზ აქიაშვილს (აბ. №1112449087), ზაზა გელაშვილს (აბ. №1112465011), გერმანი ხართიშვილსა (აბ. №1112465603) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
19/36
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „ენერგოკავშირისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
19/37
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,