კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

15 მარტი, 2018
12:00 სთ
20/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იურიდი ქავთარაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N172609)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
20/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დალი ალავერდაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N303788)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
20/3
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,სასტუმრო გარდენსა" და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N353376)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
20/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ ტაბატაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N298340)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
20/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახაბერ კუხიანიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N127390)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
20/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინათინ კუტივაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100879256)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
20/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რაულ ჭედიასა და შპს ,,ვარკეთილაირს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N17880)(გადმოტანილია 8.02.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
20/8
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ჯეოსელსა" და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N5310162562)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
20/9
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,დიდუბე 7 ვაკასა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N5067401 და N5068696)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
20/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე თარგამაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N4990040)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
20/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზოია ჯუმიგასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N0626166)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
20/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მირიან შარიქაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N233080)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
20/13
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ნინო ჩხაიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756297262)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
20/14
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ალუ"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N5310162562)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
20/15
ზეპირი მოსმენა „შპს „დრიმლენდ ოაზისსა“ და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
20/16
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ლიტ ჯეო ინვესტსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N751176563)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
20/17
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
20/18
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,