კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

29 მარტი, 2018
12:00 სთ
23/1
„ზეპირი მოსმენა „თბილისის ბუნებრივი გაზით სტაბილური მომარაგების უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 16 მარტის # 3/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
23/2
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ჯეოსთილსა" და სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
23/3
,,სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" დაჯარიმების შესახებ."
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
23/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე თარგამაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N4990040) (გადმოტანილია 15.03.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
23/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯუმბერ შერმაზანაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N0624159)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
23/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვარდენ ვაშაყმაძესა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N6010427392)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
23/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამალია აბრამოვსა და სს „თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1492094)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
23/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო აბრამოვსა და სს „თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1492067)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
23/9
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ლიტ ჯეო ინვესტსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N751176563)(გადმოტანილია 15.03.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
23/10
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე ალექსანდრე პავლიუკოვეცსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N5783217; N5782183; N5781923; N5781344; N5783805)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
23/11
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე მურმან ქურიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755282172)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
23/12
ზეპირი მოსმენა „შპს ,,ქართულ სამშენებლო კომპანიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756136950)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
23/13
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქეებს - გოჩა აბესაძეს, აკაკი ტატანაშვილს, ველერიან ჩიტორელიძეს, ზურაბ ჯაჭვლიანს, ლევან ტეფნაძეს, ჯაბა თვაურსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755931050)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
23/14
ზეპირი მოსმენა „შპს ,,დენთალ ქეარსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756337391)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
23/15
ზეპირი მოსმენა „შპს ,,გრინლაიფსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756196361)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
23/16
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე ლევან მიზანდარსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
23/17
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე თამარ მირზოევასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755262791; N4262292)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
23/18
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე მანანა არსოშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N414866)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
23/19
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქეებს - გივი ქაჩლიშვილს (აბ.N3100435475), ომარ საფარაშვილს (აბ.N3100854805), ნიკოლოზ მამიაშვილს (აბ.N3100722667), ვაჟა ორველაშვილს (აბ.3100874796), ზვიად ზაკაშვილსა (აბ.N3100613153) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
23/20
„ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ფრესკო ნიუ სტანდარტ"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755696332)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
23/21
„ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ლორთქიფანიძე და კომპანია"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
23/22
„ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ნანა ჯმუხაძესა და შპს ,,რუსთავის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N951096180)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
23/23
,,ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიატებისთვის ერთიანი ანგარიშგებისა და ჟურნალის ფორმების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
23/24
,,ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიატისთვის ერთიანი ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
23/25
,,ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის მიმწოდებლებისთვის ერთიანი ანგარიშგებისა და ჟურნალის ფორმების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
23/26
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,ოსტატის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
23/27
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე ნინო დურგლიშილის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის შესახებ სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
23/28
„მოქალქე გივი ღოღაძის კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
23/29
,,ზეპირი მოსმენა „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე სს “თელასის“ მოთხოვნის შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
23/30
,,ზეპირი მოსმენა „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე სს “ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
23/31
ზეპირი მოსმენა შპს „დიღომი ვილა გაზზე“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე."(გადმოტანილია 22.03.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
23/32
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,მმს-გაზსა" და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 8.02.2018, 22.02.2018,1.03.2018 და 22.03.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
23/33
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის საქმიანობის ანგარიშის დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: დემურ ჩომახიძე,
23/34
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ."
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
23/35
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
23/36
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
23/37
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
23/38
,,შპს ,,ნოვო დეველოპმენტსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N5914594) (გადმოტანილია 22.03.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
23/39
„ახალი მომხმარებლის, შპს „დამბას“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის შესახებ სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 22.03.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
23/40
„შპს „სპექტრა გეზის ჯორჯიასა“ და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 13.03.2018 და 22.03.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,
23/41
„შპს „დრიმლენდ ოაზისსა“ და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 15.03.2018 და 22.03.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
23/42
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,