კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

4 აპრილი, 2018
12:00 სთ
25/1
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „საჩხერეგაზისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
25/2
,,ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მედეა მირიანაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N367938)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
25/3
,,ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ინგა ძაგნიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N391946)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
25/4
,,ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - მარინე ჯავახიშვილს, ტრისტან ჭულუხაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N296340)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
25/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯიმშერ მაღრაძესა და შპს ,,რუსთავის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
25/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თელმან ფირიევსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
25/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ნიკოლოზ გოდერძიშვილს (აბ.N1112446552), ანიჩკა ქუშაშვილს (აბ.N1112443695), ვასიკო დვალიშვილს (აბ.N1112444856), ნათელა ქუშაშვილს (აბ.N1112440486), ნონა ხაიკაშვილს (აბ.N1112441056), ნანული თურქოშვილს (აბ.N1112445880), გოგი ბუთხუზს (აბ.N1112468844), ელენე ფიცხელაურს (აბ.N1112441067), რომან ქუშაშვილს (აბ.N1112442284), ვეტა გიგაურს (აბ.N1112444117), ვაჟა ალიბეგაშვილს (აბ.N1112443957), ვანო ქუშაშვილს (აბ.N1112443412), მანანა დვალიშვილსა (აბ.N1112445152) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
25/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ჩეჩელაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავიოს შესახებ." (აბ.N181495)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
25/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ტატიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავიოს შესახებ." (აბ.N235996)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
25/10
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ლაქი სტუდიოსა" და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავიოს შესახებ." (აბ.N192295)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
25/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათია საბაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავიოს შესახებ." (აბ.N3102489726)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
25/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რამაზან აქთაშსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
25/13
ზეპირი მოსმენა ,,ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა „კვაჭანტირაძის 7“–სა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
25/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ციალა ხიდაშელს (აბ. №751018802 (№2438990), ნარგიზა ძიმისტარაშვილსა (აბ. №752495853 (№29931176) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
25/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბადრი სოხაძესა (აბ. №951390206) და შპს ,,რუსთავის წყალს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
25/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ეთერ დავითაშვილს (აბ.№1112444140), მერი კვირჭიშვილს (აბ.№1112464225), გოჩა ქუქიშვილს (აბ.№1112461131), გია ოდიშვილს (აბ.№1112464430), დარიკო ოდიშვილს (აბ.№1112449679), ეკა ვარდიაშვილს (აბ.№1112450946), გოჩა ვარდიაშვილს (აბ №1112454724), რეზო ვარდიაშვილს (აბ.№1112447564), დავით ღუდუშაურს (აბ.№1112452584), გიორგი გელაძეს (აბ.№1112453051), ლუხუმ ავსაჯანაშვილს (აბ.№1112458693), ნუგზარ ღუდუშაურს (აბ.№1112451958) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
25/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თენგიზ ლომიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3262375)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ნიქაბაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3048263)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლელა ჭუმბურიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3389046)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან სულაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1688908; N1722425; N1694063)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვეფხია წიკლაურსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3940837)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/22
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,თანადგომასა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1797942)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რაშიდ შაკიროვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3886085)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოფია აკოშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0433365)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რიტა მალაქიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0865184)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ყურუასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1605917)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა კობახიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3940837)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ პატარაიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3396300)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იური ძოწენიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3533055)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მედეა ჟღენტსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0742245)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მზიური სიდიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N2364275)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამანგელდი დონაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3815955)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ვართანიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N547601)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ჩიაევსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N2389409)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ილარიონ ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112441443)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი კობიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112450478)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბესიკ კობიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112445174)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მურად ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112442923)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანა ნოზაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3100358859)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ სანებლიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3533055)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია გიორგობიანსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N418618-536)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა ცუცქირიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N158627-785)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ბაცანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100855269)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა აბულაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2577447)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
25/45
„ახალი მომხმარებლის, გრიგოლ ფერაძის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის -ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
25/46
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,Portal”-ის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
25/47
„ახალი მომხმარებლის (შპს „სანთომის“ კუთვნილი ობიექტი) წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
25/48
,,ახალი მომხმარებლის (ქალბატონ ნინა ქრისტესიაშვილის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
25/49
„ახალი მომხმარებლის (შპს „ლედეს“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
25/50
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,გრინ დეველოპმენტსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: ტრისტან ბენაშვილი,
25/51
„მომხმარებლის (შინაგან საქმეთა სამინისტროს) ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
25/52
„ახალი მომხმარებლის (შპს „ჯეო დეველოპმენტ გრუპის“ კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
25/53
„მომხმარებლის (შპს „ჯეო დეკორის“ ) ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
25/54
„მომხმარებლის (შპს „ელექტროპლასტის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
25/55
„მომხმარებლის (შპს „ჩემი სახლის“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
25/56
„მომხმარებლის (ამხანაგობა „საირმის 25“-ის კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
25/57
„ახალი მომხმარებლის (ქალბატონ ნათია ჯანჯღავას კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
25/58
,,ზეპირი მოსმენა სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
25/59
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებით დამტკიცებულ „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 17 აგვისტოს №63/39 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
25/60
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის №12 დადგენილებით დამტკიცებულ „ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 17 აგვისტოს №63/38 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
25/61
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებით დამტკიცებულ „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 17 აგვისტოს №63/37 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
25/62
„მომსახურების კომერციული ხარისხის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 25 ივლისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 17 აგვისტოს №63/36 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
25/63
,,მოქალაქე ალექსანდრე თარგამაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიი გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N4990040) (გადმოტანილია 15.03.2018 და 29.03.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
25/64
„მოქალაქეებს - გოჩა აბესაძეს, აკაკი ტატანაშვილს, ველერიან ჩიტორელიძეს, ზურაბ ჯაჭვლიანს, ლევან ტეფნაძეს, ჯაბა თვაურსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(აბ.N755931050)(გადმოტანილია 29.03.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
25/65
“შპს „დიღომი ვილა გაზზე“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება." (გადმოტანილია 22.03.2018 და 29.03.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
25/66
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,