კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

13 სექტემბერი, 2016
61/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ბერიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№361404)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
61/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ფირუზ ბუთხაშვილს, თამარ ტორჩინავასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№379487)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
61/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - გვანცა და ნადეჟდა თურქაძეებსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№410159)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
61/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალენტინა კაზარიანსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№259695)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
61/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლამარა მზექალაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№383299)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
61/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახაბერ ჯაფარიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№132594)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
61/7
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ამხანაგობა ,,კალაუბნის 22"-სა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№537459)
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
61/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია ლოლაძე-ჩანტლაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№126773)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
61/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რამაზ შანყულაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№423955)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
61/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანული მარაბაევსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
61/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი კობახიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4073594)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
61/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ყურაშვილს (აბ.№5037319), ნათელა ბერუკავას (აბ.№5037015), ლელა მარკოზიას (აბ.№5036980), ჯემალ ტყებუჩავას (აბ.№5037006), ნანა ჭანტურიას (აბ.№5037033), ელიკო კვარაცხელიას (აბ.№5037177), როინ სოსელიასა (აბ.№5037364) და შსს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
61/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ ნასყიდაშვილსა და სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№700377635)
წარადგენს: ნინო ბუაჩიძე-ჭავჭავაძე,
61/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კარლო სულხანიშვილსა და სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.№700378921)
წარადგენს: ნინო ბუაჩიძე-ჭავჭავაძე,
61/15
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ს. გ."-სა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ (აბ.№5100311)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
61/16
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ბატონ"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№751109241)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
61/17
შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერსა“ და მოქალაქე მალხაზ ლაბაძეს შორის არსებული დავის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის №50/14 გადაწყვეტილებაში შეცდომის გასწორების თაობაზე
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
61/18
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,სანა"-სა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ.(გადმოტანილია 1.09.2016, 2.09.2016 და 08.09.2016 სხდომებიდან)
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
61/19
„ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე რუსუდან დოჭვირსა და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
61/20
„გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2011 წლის 22 ნოემბრის №30/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
61/21
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ“ და „საცალო მომხმარებლის მიერ წყალმომარაგების მოცულობის გაზრდის შესახებ“ განაცხადის ფორმების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
61/22
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებით დამტკიცებულ „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
61/23
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,