კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

27 აპრილი, 2018
12:00 სთ
30/1
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,სოფია გოლდ კომპანის“ კუთვნილი ობიექტის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
30/2
„ახალი მომხმარებლის, გიორგი ტოპალიდის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
30/3
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,ტფილისის“ კუთვნილი ობიექტის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
30/4
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე ირაკლი ვახტანგიძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
30/5
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ნუმუს ტრეიდინგის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის შესახებ სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
30/6
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ნუმუს სერვისის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის შესახებ სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
30/7
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ჩემი სახლის“ კუთვნილი ობიექტის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
30/8
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (შპს „ვარკეთილაირი“ და შპს „ტაბა)
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
30/9
„ახალი მომხმარებლის (შპს „სანკოს“ კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 18.04.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
30/10
„ზეპირი მოსმენა მცირე ჰესის სალტეზე მიერთებული პირების სამართლებრივ სტატუსთან დაკავშირებით სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ მოთხოვნილი განმარტების შესახებ“.(გადმოტანილია 18.04.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
30/11
„ზეპირი მოსმენა მცირე ჰესის სალტეზე მიერთებული მომხმარებლების მიერ ელექტროენერგიის შესყიდვასთან დაკავშირებით შპს „ბახვი ჰაიდრო პაუერის“ მიერ მოთხოვნილი განმარტების შესახებ“.(გადმოტანილია 18.04.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
30/12
შპს „არზუ-გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
30/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა ტაბატაძესა (აბ. N753068146) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
30/14
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „ეუროპიან პრაიმკლას ქონსთრაქშენსა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
30/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ბიბილაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N360211-487)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
30/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ჯაფარიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N167172, N594156)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
30/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა ხუციშვილსა და შპს ,,ტაბას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1600597)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
30/18
,,შპს ,,მმს-გაზსა" და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 8.02.2018, 22.02.2018,1.03.2018, 22.03.2018, 29.03.2018 და 18.04.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
30/19
,,ზეპირი მოსმენა „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე სს “თელასის“ მოთხოვნის შესახებ."(გადმოტანილია 29.03.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
30/20
,,ზეპირი მოსმენა „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე სს “ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის შესახებ."(გადმოტანილია 29.03.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
30/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნესტორ ედიბერიძესა (აბ.№2403599) და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: კობა კობაური,