კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

10 მაისი, 2018
12:00 სთ
35/1
„ახალი მომხმარებლის (შპს „თორის“ კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
35/2
„მომხმარებლის (შპს „რაუნდ გარდენი“) ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
35/3
„ახალი მომხმარებლის (თამუნა ალექსიძის კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
35/4
„ახალი მომხმარებლის (შპს „სვიიტსტარის“ კუთვნილი ობიექტი) წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
35/5
„ახალი მომხმარებლის, ომარ კოზმანიძის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
35/6
„ახალი მომხმარებლის, შუხურ ახმედოვის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
35/7
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,მაზას“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
35/8
„ახალი მომხმარებლის, შპს „იქსორის" კუთვნილი ობიექტის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
35/9
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ლიდერ გრუპსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755717074)(გადმოტანილია 26.04.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
35/10
ზეპირი მოსმენა შპს ,,გორგასალ რეზიდენსსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე". (მიერთება)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
35/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა წიკლაურსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N336763)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
35/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ბეროზაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N127721)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
35/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მალინა მიქაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N179698)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
35/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ნიკოლაიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N197610)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
35/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ არაბულსადა სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N197610)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
35/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ლიანა გვანცელაძეს, მუხრან წერეთელსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3103286302)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
35/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - მერი ენდელაძეს, ალექსანდრე მაჭარაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3102470360)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
35/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ კუბლაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3100444283)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
35/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - დავით და მიხეილ მელქაძეებსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3100574496)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
35/20
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „ეუროპიან პრაიმკლას ქონსთრაქშენსა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.(გადმოტანილია 27.04.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
35/21
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (შპს „ვარკეთილაირი“ და შპს „ტაბა)(გადმოტანილია 27.04.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
35/22
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე მარინე გრძელიშვილსა და შპს „რუსთავის წყალს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: ტრისტან ბენაშვილი,
35/23
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე მარინა ეფრემიძისა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
35/24
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
35/25
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ.“
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
35/26
,,მოქალაქე ნუნუ სახვაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N3265817)(გადმოტანილია 13.03.2018, 18.04.2018 და N4.05.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
35/27
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,