კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

11 მაისი, 2018
12:00 სთ
36/1
„ახალი მომხმარებლის, გიორგი ტოპალიდის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 27.04.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
36/2
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,ლთ“-ის კუთვნილი ობიექტის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
36/3
„ახალი მომხმარებლის, სსიპ თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
36/4
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ნუმუს ტრეიდინგის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის შესახებ სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.(გადმოტანილია 27.04.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
36/5
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ნუმუს სერვისის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის შესახებ სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის თაობაზე“.(გადმოტანილია 27.04.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
36/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ახალაშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
36/7
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „ჯი ელ ჯი თი-“სა (აბ №756246825) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
36/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ჯაფარიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N167172, N594156)(გადმოტანილია 27.04.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/9
,,მოქალაქე გიორგი ბიბილაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(აბ.N360211-487)(გადმოტანილია 27.04.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ ლომიძე-კვერნაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0495734)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა ზაუტაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N4034306)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - თამაზ ბეგდარაშვილს, თეიმურაზ ბეგდარაშვილს, ლიანა ბეგდარაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3858294)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/13
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანოგობა ,,გაზაფხულსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1539963)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა ისრაელაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0495734)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეა ქეთიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N4831007)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კარინე გიორგაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0495734)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ფაილოძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0446217)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან ქორღლიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0613143)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლელა ბენიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0479912)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/20
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,გლდანი 2005"-სა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N4091841)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნელი მანთაშევსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0087428)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიამ ქუმსიაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1387118)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ესმა მინდორაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1569127)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ თარხნიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1573853)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დიმიტრი ნახუცრიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3060561)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა გობეჯიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3483769)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლელა ბათურიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3092754)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ღვინიაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3092280)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან თათარაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3095241)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლამარა ცისკარიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3061308)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არუსიაკ არუთინოვასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3183102)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გულნარა ინასარიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3483744)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეა ქავთარაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3063825)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დალი სარაჯიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3092527)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დათო ყარაულაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3483737)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა მანოშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3483773)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ნინაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3100855101)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბიჭიკო მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3100460729)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ბაგალიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3101366862)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/40
„ზეპირი მოსმენა „სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 2018-2020 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.(გადმოტანილია 8.05.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
36/41
„ახალი მომხმარებლის, შპს „იქსორის" კუთვნილი ობიექტის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 10.05.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,