კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

8 მაისი, 2018
12:00 სთ
34/1
„ზეპირი მოსმენა „სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 2018-2020 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
34/2
ზეპირი მოსმენა შპს „ენგურჰესის” მიერ 2017 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე."
წარადგენს: გიორგი ხუნჯუა,
34/3
ზეპირი მოსმენა შპს „ვარდნილჰესების კასკადის” მიერ 2017 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე."
წარადგენს: გიორგი ხუნჯუა,
34/4
ზეპირი მოსმენა შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის” მიერ მის საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურ ჟინვალჰესზე 2017 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე."
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია,
34/5
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
34/6
ზეპირი მოსმენა სს „თელასის” მიერ 2017 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
34/7
ზეპირი მოსმენა სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციას” მიერ მის საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურ ლაჯანურჰესზე 2017 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე."
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია,
34/8
ზეპირი მოსმენა სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციას” მიერ მის საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურ რიონჰესზე 2017 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე.
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია,
34/9
ზეპირი მოსმენა სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციას” მიერ მის საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურ შაორჰესზე 2017 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე.
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია,
34/10
ზეპირი მოსმენა სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციას” მიერ მის საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურ ძევრულჰესზე 2017 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე.
წარადგენს: გიორგი ნაჭყებია,
34/11
ზეპირი მოსმენა სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას” მიერ 2017 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
34/12
“სს „ენერგო–პრო ჯორჯიას” მიერ 2015 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე” საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 18 აპრილის №26/4 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
34/13
“სს „ენერგო–პრო ჯორჯიას” მიერ 2014 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე” საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2015 წლის 24 ივლისის №39/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ლია გვაზავა,